Gå til sidens hovedinnhold

«Truende fare for liv og helse hvis luftambulansen trapper ned ekstratiltakene»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til Helseminister Bent Høie.

Bell helikopter i Øst-Finnmark ble opprettet etter at en brå beredskapssvikt ble erkjent. Det kom meldinger fra flere kommuneoverleger og legevaktleger om regelmessig forlenget responstid som satte liv og helse i fare. Ved å benytte Bell helikopteret til de mest alvorlige tilstander har noen pasienter blitt ivaretatt med kort responstid. Uten Bell helikopteret ville det blitt mange alvorlige avvik i tjenesten.

Tilgjengeligheten på de operative enhetene de første 5 mnd er den dårligste i ambulanseflytjenestens historie. Selv med 14 fly tilgjengelig ble det beredskapsavbrudd.

Dette skyldes i hovedsak mangel på kortbanefly med utsjekket pilot .

De kontinuerlige kontraktsbruddene videreføres helt opp til dags dato. Et stort problem er at det kommuniseres i media at «alle fly er operative og i full funksjon». Dette er åpenbart ikke korrekt.

Det foreligget nå tall på tilgjengelighet i desember i perioden 1/12 - 19/12-19

Når jeg skriver dette brevet er Kirkenesflyet utmeldt 23/12-19 i 7 timer og skal være utmeldt 7 timer også i morgen som er julaften. Dette medfører at operatøren « bruker« opp kontraktens månedsgrense på 12 timers utmelding grunnet besetning operatør.

Det ødelegger også Kirkenesflyets rapport for tilgjengelighet i desember som 19/12 var på 93%. Når vi kommer til 31/12-19 kan tilgjengeligheten for Kirkenes igjen falle ned på 80 tallet. Det finnes ikke nok piloter som kan fly ekstraflyet til Kirkenes og erstatte flyet uten at avvik tilkommer. Det samme gjelder for kontraktflyet Alta 2 der tilgjengeligheten pr. 29/12-19 er på katastrofale 72%.

Når ekstraflyene har dekket opp det de kan viser oppdatert tilgjengelighet i perioden 1/12 - 19/12-19 følgende:

 • Kirkenes: 93%
 • Alta 1: 97%
 • Alta 2: 72%
 • TROMSØ: 69%
 • Bodø: 76%
 • Brønnøysund: 84%
 • Nord-Norge som helhet: 83%.

Disse tallene viser at hvis ekstratiltakene fjernes så vil tilgjengeligheten falle ytterligere og skape farlige situasjoner umiddelbart. Alta 2, Tromsø, Bodø og Brønnøysund er nå de mest utsatte. Det er helikopteret som redder situasjonen i Øst- Finnmark.

Babcock og LAT formidler at ambulanseflytjenesten er «bedre». Dokumentasjonen over viser at dette ikke er riktig.

Jeg vil på det sterkeste anmode om at alle ekstratiltakene videreføres til påske og at Bell helikopteret får en kontrakt frem til eksempelvis 1/4-20.

For å oppnå tillit må operatøren Babcock vise at de i alle fall kan oppfylle kontraktskravene i noen måneder. Ikke en eneste måned har de vært i nærheten av kontraktskravene.

*

Avslutning: Jeg mener at jeg med dokumentasjon i overstående har påpekt en truende fare for liv og helse hvis LAT HF gjennomfører den varslede nedtrappingen av ekstratiltakene. Jeg oppfatter dette som en systemfeil og vil melde dette til Fylkesmannen som et beredskapsavvik.

Jeg bemerker også at det nå foregår en nøyaktig registrering av rekvirentene av ambulansefly og helikopter pålagt av Fylkesmannen.

Følgende registreringsmal benyttes:

 • Ventetid fra varslet behov til utløst ressurs
 • Indikasjon, vurdering av hastegrad, etter evt. Kode i medisinsk index
 • Kompenserende tiltak i kommunen ( observasjon sykestue, iverksatt annen transport?
 • Evt. Konsekvens for pasienten

Disse rapportene sendes daglig til Fylkesmannen i Troms og Finnmark , merket Beredskap.

Dette til orientering. Håper at anmodningen om ekstratiltakene forlenges med formelle og godkjente tidsangivelser. Håper på en vurdering fra deg om hva vi kan forvente oss

NB: Når jeg sender dette kl. 16.15 kommer det et svar fra Juell der han mener at hviletid skal være unntatt kontrakt. Hviletid har mange fasetter f.eks. har det vært mye utmelding grunnet duty reise til og fra jobb. Kontrakten tillater ikke utmelding grunnet «reiseduty».

Det store volumet er helt klart besetning operatør. Jeg ber om at Øivind Juell offentliggjør samlet reiseduty inkludert den tida som går nå svenske fly skal frem og tilbake til Sverige.

Jeg vil for offentligheten opplyse at dutyutmeldingen for desember var 1,3% . Hvis vi sier at 50% skyldes operatør blir dette 0,65%. Uansett kommer ikke Nord Norge-flyenes tilgjengelighet høyere enn 85%.

Utmelding for teknisk var for desember til 19/12-12 var 11%, bemanning operatør 2,3%,

Det har kommet en utmeldingskategori med navn «annet». Dette er brukt som årsak til 55 timer. Ikke spesifisert.

Nord Norge flyene har i perioden 1/12 - 19/12 vært utmeldt 424 timer som utgjør 17,67 døgn!!

Jeg kom ikke gjennom til ditt sentralbord som rådet meg til å vente til nytt år. Fikk heller ikke noen spesifikk e- post adresse, men håper at postmottak adressen har tilsyn. Jeg oppfatter dette som en hastesak.

Kommentarer til denne saken