Troms og Finnmark beholder de to gamle våpenskjoldene

Fylkestinget i Troms og Finnmark bestemte i dag at man skal bruke de to fylkesvåpnene side om side etter nyttår.