Trafostasjonen er ikke lenger god nok. Statnett vil bygge ny

Statnett ønsker å se på mulighetene for å forbedre transformatorstasjonen i Kirkenes.