Gå til sidens hovedinnhold

Innfør straks totalforbud for bruk av vannskuter i Tanavassdraget

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bruk av vannskuter er blitt et meget populært redskap i utøvelse av en fritidsaktivitet.  Tanaelva utpeker seg som helt naturlig arena for denne sporten.  Det er god grunn til å tro at antallet brukere av vannskutere vil øke betraktelig i årene som kommer.  Tanaelva har også sidevassdrag som egner seg meget godt til vannskuterkjøring.  Pga det store geografiske området Tanavassdraget utgjør, er det lett å tenke seg at det snart på samme dag vil være “1000” vannskutere i vassdraget.  Og det er gode grunner til at bruken må totalforbys straks.

LES OGSÅ:

– Gutteturen på vannscooter ble til et «helvetes leven»: Nå slår turkompisene tilbake mot kritikerne

LES OGSÅ:

Vannscooterkjøringen i Tanavassdraget – som ble kalt «egoistisk galskap» – får politisk etterspill

LES OGSÅ:

Her leker de seg med vannscootere i et vassdrag: – Dette er egoistisk galskap som må forbys!

Gyrodactilus salaris

De retningslinjene som allerede finnes og som tar sikte på å hindre spredning av Gyrodactilus salaris vil bli helt umulig å kontrollere om vannskuterkjørera overholder.  Som fiskekortselger for Tanavassdraget gjennom 20 år er det enda tilreisende fiskere som blir overrasket av kravet om desinfeksjon av fiskeutstyr mv. før de kan kjøpe fiskekort.  Men det skal sies at kunnskapen om faren for spredning av denne parasitten har økt betraktelig hos laksefiskere opp gjennom årene, men det har tatt lang tid.  Og det kommer nye laksefiskere som må få informasjon om farene. Det har gått bra hittil, men det finnes ingen oversikt over hvor mye udesinfisert fiskeutstyr mv som brukes til enhver tid i vassdraget.  Kontroller viser at det er en del som fisker uten gyldig fiskekort og dette er en god indikasjon på at fiskeutstyret heller ikke er desinfisert. 

Vi har ikke råd til å vente på den nye trusselen

Det er mulig å flytte en vannskuter mellom vassdragene meget hurtig og faren for å ta med seg Gyrodactilus salaris fra et infisert vassdrag er meget stor.  Det gjelder også ikke minst fare for spredning av parasitten fra finske eller andre utenlanske vassdrag til Tanavassdraget.  Dette punktet alene er mer enn god nok grunn til å totalforby bruk av vannskuter på Tanaelva.  Vannskuteren utgjør en ny og alvorlig trussel for spredning av parasitten.  Vi har ikke råd til å vente med å iverksette forbudet.  Vi kan ikke ta sjanser, totalforbudet må komme straks. Tanavassdraget er det største friske vassdraget i Norge og vi har god kunnskap om hva resultatet er blitt for langt mindre vassdrag etter at de er blitt smittet av Gyrodactilus salaris.

Støyplagen mv

Det er ikke uvanlig å se 30 – 40 snøskutere i følge etter oppmerket skuterløype på Tanaelva om vinteren.  Disse turene foregår som oftest med en guide og det ser ut til at ferden foregår veldig kontollert.  Sikkerheten for skuterføreren og omgivelsene som passeres blir godt ivaretatt.  Men det har likevel skjedd dødsulykker.  Støyplagen er ikke særlig merkbar eller plagsom på disse turene om vinteren.

I sommersesongen/fiskesesongen vil det oppholde seg betraktlig flere mennesker ved elvebredden, på vannet og ute i vannet og det er både badende og fiskere.  Vannskuterkjøring vil ikke forgå etter oppmerket løype og støyplagen vil merkes godt både lydmessig og visuellt.  Vannskuter er en fartsmaskin og det skal ikke være slik at folk skal være redde for i bli påkjørt.  Vannskuteren vil ikke komme etter en ferdig stikka løype.

Det kan heller ikke være slik at laksefiskere skal være nødt til å vasse i land med vadere eller ro unna fordi det kommer en vannskutersafari forbi.  I stryk kan det dessuten være begrensede muligheter for en båtfisker å komme seg hurtig unna til en sikker plass når en vannskuter nærmer seg – altså det å ta ansvar for egen sikkerhet.  I en båt brukes det som regel to fiskestenger og det krever forholdsmessig mye plass i elva ved utøvelsen av dorging. Alternativet er å avslutte fisket for rett og slett å berge kostbart utstyr.  Å kjøre vannskuter gjennom fiskekulper er det samme som å kjøre snøskuter gjennom en reinflokk.

Fare for ulykker

Vannskuter kan brukes så lenge det er åpent vann i Tanavassdraget.  En vannskuter kan tilbakelegge lange avstander på kort tid.  Den kan brukes i en tid da det ikke befinner seg folk ved elvebredden og faren for å oppdage en ulykke blir dermed betydelig redusert og derfor også redusere muligheten med å komme tidsnok fram med hjelp.  Fare for singelulykker er meget stor i en elv.

Verdien av Tanaelva

Utstrakt vannskutertrafikk vil ødelegge verdien av Tanavassdraget for elvedalens befolkning og da snakker jeg ikke om pengeverdien.

Jeg vet ikke om det er et problem for noen hvis vannskuteren brukes i Tanafjorden og for å finne ut det må dette utredes nærmere.  I Oslofjorden er det feks en fartsgrense på 5 knop eller ca. 9 km/t nærmere enn 150 m fra land.

To alternativer gjenstår

  1. Brukere av vannskutera har mulighet til å drive denne sporten i andre vassdrag, f.eks Altaelva, Kongsfjordelva, Jakobselva, Lakselva og i en rekke andre vassdrag i Norge.
  2. Innfør straks totalforbud for bruk av vannskuter i Tanavassdraget.

Kommentarer til denne saken