Vi skal fortsette kampen for Finnmark som eget fylke. Vi skal støtte fylkesordføreren i Finnmark, som bereder grunnlaget for å ta det ulovlige tvangsvedtaket til domstolen. Vi skal støtte lokalpartier i kommunevalget til høsten, som vil stå opp for finnmarkingene, som så klart sa nei til sammenslåing. I Vadsø kommune sa 94,8 % nei. Det forplikter.

Da KrF gikk sammen med Høyre, Venstre og FrP i fylkestinget og ba om at fellesnemda måtte settes sammen men 19 fra begge fylker, fratok de seg selv all innflytelse i en sak de har ivret så sterk for. 

KrF’r og varaordfører Otto Strand var for regionreformen fordi det betydde desentralisering av makt og oppgaver. Varaordføreren var særlig opptatt av at dette var muligheten til å flytte sykehusene tilbake til fylkene, bare fylkene ble store nok. Det blir det ingenting av, selv med KrF i regjering. 

KrF lovte sine velgere at partiet ikke ville gå i regjering med FrP. Nå har de sparket sin egen partileder fordi han sto på valgløftet. Nå skal i stedet nestlederen ta partiet inn i regjering med FrP. Ropstad har som kjent ikke mistet nattesøvnen med FrP på sengekanten.

Erna Solberg appellerte i nyttårstalen til unge nordmenn om å få flere barn. Dette likt KrF. Det var en tale til dem.

Men det liker ikke FrP, snarere tvert om. FrP advarer mot somaliske nordmenn, som etter deres mening har en altfor stor fødselsproduksjon (det heter ikke lenger å føde mange barn). Det ødelegger for etniske nordmenn. Heller ikke dette ødelegger nattesøvnen til Ropstad.

Svein Iversen og Otto Strand, begge fra KrF, gikk i fylkestingets møte inn for at det måtte være 19 medlemmer i fellesnemda fra begge fylkene. Beskjeden ble sendt til Monica Mæland, som endret forskriften øyeblikkelig. Nå er det 19 finnmarkinger i fellesnemda.

11 av disse er fra Finnmark Arbeiderparti. Det kommer i tillegg 7 Ap- representanter fra Troms. Det blir 18 til sammen og med en til fra for eksempel Rødt/SV i Troms så er det total dominans til venstresiden. Dette hadde ikke KrF tenkt at kunne skje. 

Det finnes ikke lenger noe sentrumsalternativ å være stolt av.

Fellesnemda skal bestemme hvor administrasjon og politikk i nyfylket skal plasseres. 

Varaordførere og ordføreren i Vadsø kan ikke gjøre annet enn å håpe og be om at AP går for regionens hovedsete lagt til Vadsø. 

Fellesnemda skal i tillegg forberede for det nye tinget om det skal være en fylkesregjering med 8 medlemmer. Det er ikke usannsynlig at alle disse kan komme fra Arbeiderpartiet. 

Det gjør ikke saken om denne tragiske tvangssammenslåingen bedre for KrF lokalt. Stabile medlemmer av partiet har ikke kunnet gjøre annet, i sin kamp for Finnmark som eget fylke, enn å melde seg ut av partiet. 

Vi andre skal fortsette kampen for Finnmark som eget fylke. Vi skal støtte fylkesordføreren i Finnmark som bereder grunnlaget for å ta det ulovlige tvangsvedtaket til domstolen. Vi skal støtte lokalpartier i kommunevalget til høsten, som vil stå opp for finnmarkingene, som så klart sa nei til sammenslåing. I Vadsø kommune sa 94,8 % nei. Det forplikter.