Tolv prosent vurderer å flytte – én ting må på plass dersom Julianne og Ingrid skal bli boende

12 prosent av spurte finnmarkinger vurderer å flytte fra Nord-Norge de tre neste årene. Vi spurte finnmarkingene om hvorfor?