Selvmotsigelser og faktafornektelse fra redaktøren i Ságat.

Når kunnskapsløsheten er størst, er ordvalg og språkbruken sterkest. Geir Wulffs tilsvar til meg er et forbilledlig eksempel på det.

Les også

Pasvikbamsen, politisk svik og klovneri

Bare det at han først krever at jeg som styremedlem i FeFo må være bundet av Senterpartiets valgprogram - for etterpå å klage over at vi som styremedlemmer ikke er bundet av de som har oppnevnt oss – er en selvmotsigelse av dimensjoner. FeFo sitt mandat er gitt av Finnmarksloven, ikke partiprogrammer slik Wulff tror.

Les også

Redaktørenes eiendomsforvaltning

Karasjok-saken handler først og fremst om juss. Betydning for folk i Finnmark har selvfølgelig også en plass. Vi anker ikke en sak til Høyesterett dersom det ikke har noen betydning for noen, uansett hvor feil en dom måtte være.

I denne saken er begge vilkår til stede; a) dommen i Utmarksdomstolen er høyst usikker, og b) saken har stor betydning for Finnmark.

Finnmarkslovens forvaltningsregler gjelder kun for grunn der FeFo er hjemmelshaver. Finnmarkingenes rettigheter etter Finnmarkslovens §23 vil altså ikke gjelde dersom utmarka i Karasjok eies av befolkningen i Karasjok. Wulff fastslår at finnmarkingenes rettighetene omtalt i §23 er «ret­tig­het­er som fol­ket i Finn­mark har hatt fra gam­melt av, len­ge før finn­marks­lov­ens til­bli­vel­se, og som hel­ler ikke vil for­svin­ne ved en hjem­mels­over­fø­ring».Vel, det er nettopp det som skjer. Det er underlig å først fastslå at finnmarkinger har hevdvunne rettigheter i Karasjok, og likevel mene at dommen i Utmarkdomstolen bør stå. Atter en selvmotsigelse fra Wulff.

Allmenhetens adgang etter §25 og FeFos økonomi har aldri vært del av vår vurdering i denne saken. Wulff må gjerne dokumentere det.

Jeg vil også utfordre redaktøren som alltid skriver at FeFo må gi etter for private eiendomskrav og nå nekter for at han gjør det: dokumenter når Ságat har ment at FeFo bør holde igjen.

Det andre er hans juss-tolkning om at alt vil bli som før på Karasjokeiendommen for resten av finnmarkingene på grunn av hevdsreglene. Finn en jurist som mener at hevdsreglene er nok til å ivareta de rettighetene som finnmarkingene har i Finnmarkslovens paragraf 23 og dokumenter det.

Vår rolle i rettighetskartleggingen av Finnmark handler om at vi etter Finnmarksloven må ta stilling til alle eiendomskrav i Finnmark. Da representerer vi finnmarkingene som eier felleseiet Finnmarkseiendommen. Wulff står på alltid motsatt side og argumenterer for den som krever eiendom. Det respekterer vi, men Wulff må også respektere at vi har ulike roller og hva som står i loven.

Vi skal forvalte Finnmarkseiendommen til det beste for våre eiere, folk i Finnmark og særlig den samiske kulturen. Det er ikke alltid lett, og meningene er mange.

Å være med på Wulff sitt press om å gi bort eiendommer eller å drive valgkamp i styrerommet, er definitivt ikke det beste for Finnmark. Derfor lever vi godt med at han oppfatter oss restriktiv.