To reisende klaget på bagasjehåndtering. En av dem får utbetalt 2.000 kroner

Kvinnen hadde ikke et konkret erstatningskrav, men fikk medhold i klagesaken.