To personer ble anmeldt for å ha gått over på russisk side utenfor godkjent grensepasseringssted. Forholdet ble avgjort med bøter.

Personene fikk bot på 3000 kroner og 2000 kroner, melder politiet på Twitter.