Tine legger ned, men Anne May bygger opp: Åpnet nybygg til 18 millioner kroner

Innovasjon Norge har bevilget det største investeringstilskuddet til et enkeltbruk i landbruket noensinne, og det bruket ligger i Karasjok. Samtidig har Tine varslet at de på landsbasis vil legge ned meierier. Men Anne May har troen på Finnmark.