Jeg har et sinne jeg ikke blir kvitt.

Selvsagt en fullstendig usaklig opplysning å komme med i et leserinnlegg som henvender seg til mine egne partifeller på storting og i regjering, til helseminister Høie og til alle politikere som sitter sentralt plassert i maktens sentrum. Men det koker nærmest over, og gjør det vanskeleg å formulere seg nøkternt og saklig. Jeg skal likevel gjøre mitt beste.

Kampen for et sykehus til Alta har pågått i mange år, og utallige personer har måtte gå igjennom smerte og engstelse, nedsatt livskvalitet og endog tap av liv som konsekvens av mangel på sykehus i nærheten. Folk kommer ikke til hjelp i tide. Det er fortvilende og det er provoserende at vi skal fortsette å ha det slik.

Dagens sykehusstruktur tar knekken på folk.

Den er gått ut på dato for mange år siden, men likevel vedtar Finnmarkssykehuset bygging av nye Hammerfest sykehus som om ingenting har skjedd. Det er noe av det som provoserer mest.

Som om alle pasient-historiene aldri fant sted. Som om ingen har hørt om de gangene alvorlig syke blir sendt omveien om Hammerfest sykehus, for så å bli sendt videre til UNN – noen ganger stengt eller kolonnekørt med fatale følger. Som om Sennalandet ikke finnes med sin vinterstengte fjellovergang, over 50 ganger stengt eller kolonnekjørt bare i desember og januar (hittil i vinter).

Som om kronisk syke og døende ikke må sitte 10 timer på vent ved Tromsø Lufthavn for å komme seg hjem fra en undersøkelse. Finnmarkssykehuset, Helse Nord, politikere på storting og i regjering, helsekomitéen, fylkespolitikere.....lytter dere i det hele tatt til alle de hendelsene pasientene er utsatte for – som forteller om et helsetilbud som ikke er solid nok eller likeverdig?

Jeg skjønner jo at det er vanskelig å la seg bevege, som politiker plassert sentralt og langt vekk, for å ta seg av hele nasjonens interesser. Jeg skjønner også at det ikke er særlig lurt å skrive et leserinnlegg når en ikke greier å legge følelser til side. Men jeg er ikke alene. Vi er mange som er rasende over å bli oversett. Vi er også nasjonens interesser.

Våre pasienter fortjener en like god og forsvarlig helsetjeneste som resten av landet.

Dere har makt til å gjøre noe med det.

Slik det ble gjort for pasientene på Helgeland. Der ble det vedtatt å bygge to sykehus etter bla. en risikovurdering av vær og avstander, for å sikre et forsvarlig og tilgjengelig akutt-tilbud for innbyggerne. Det er 10 mil mellom sykehusene.

Helse Nord har ikke engang tatt seg bryet med å gjøre en risikovurdering av værforhold og avstand for pasientene i Alta-regionen, selv om jeg kan garantere dere at her vet vi veien blir stengt mange dager i året. Vi har 14 mil til sykehus.

Og hvordan kan det ha seg at det er bygd et nytt sykehus i Narvik, bare 10 mil fra et sykehus i Harstad? Ettersom jeg vet, forekommer det sjelden vinterstengt veier, og likevel ser en nødvendigheten av å ha akuttsykehus begge steder.

Tilliten til Finnmarkssykehuset er lik null.

Dagens styre består utelukkende av representanter utenfor Alta. Dagens styreleder er nyvalgt, og kommer fra Nittedal – hvilke forutsetninger har hun til å sette seg inn i hvordan befolkningen i Finnmark har det? Det som har vært av kritiske røster innad i styret, blir byttet ut av styrerommet. For det har virkelig vært berettiget kritikk i og mot styret i Finnmarkssykehuset.

De økonomiske utfordringene er enorme. Likevel vedtar styret nå i mars 2020, i disse korona-krisetider, å bygge et nytt sykehus til 2.4 milliarder kroner – samtidig med at en drar med seg enorme underskudd fra 2019. I tillegg til 55 millioner i minus i regnskapet for 2019, skal Finnmarkssykehuset og Helse Nord også dekke inn kostnadssprekk ved Nye Kirkenes sykehus, Nordlandssykehuset og luftambulansetjenesten på mellom 700 millioner og 1 milliard kroner.

Og hvem må betale for alt dette; kostnadssprekk på investeringer, minus i regnskapet og bygging av et nytt sykehus, med en korona-krise på toppen av det hele vi enda ikke vet konsekvensene av? Pasientene selvfølgelig. Styret har vedtatt kutt på over 100 millioner kroner i kritisk viktige tilbud til pasientene i Finnmark. Noen eksempler: reduserte fristbrudd innen psykiatri, 21 mill. Redusert innleie kirurger ved Kirkenes sykehus, 27 mill. Redusert sykefravær 6 mill. Lavere kostnader pasientreiser for pasienter fra Alta, 21 mill.

Unnskyld meg. Hvor er realismen i dette budsjettet? Etter det jeg vet så er alle virksomheter pliktig til å budsjettere med kjente kostnader. Og pasientene våre har de samme rettigheter til å bli både behandlet og få reisekostnadene sine dekket som resten av landet. Skal vi bli mindre syke?

Vedtaket om å sette i gang bygging av nye Hammerfest sykehus er ikke økonomisk ansvarlig, og må stoppes. Tidligere direktør Vorland skriver i sitt saksfremlegg til styret i Finnmarksykehuset desember 2019: «Isolert sett, i lys av Finnmarkssykehuset HFs økonomi, kan det være gunstig å utsette gjennomføringsfasen til 2021.» Styret hadde mange grunner til å følge til anbefalingen.

Økonomisk er det et sjansespill vi ikke har råd til – det går ut over pasientene. Forsvarlig økonomistyring er å ha stålkontroll på utgiftene, og budsjettere med kjente kostnader. Men det er flere grunner til å utsette byggingen. Kun ett lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark er ikke bærekraftig verken nå eller for fremtiden. Fjellovergangen kommer for alltid til å ligge der. Folk kommer til å fortsette å bli akutt syke.

Flesteparten av de fødende i vest-Finnmark har den lengste veien til fødeavdelingen i nord, og en av de lengste veiene for å føde i landet. Befolkningen blir stadig eldre og behovet for en sykehusseng øker med alderen. Den største byen i Finnmark står uten sykehus med akuttfunksjoner.

Så jeg ber derfor dere som har makt til å endre, gjøre det. Vi er mange som har kjempet i årevis for en akutt- og fødeavdeling i Alta. Skal vi noen gang lykkes, er det når store korsveier dukker opp at vi må stå fast ved det vi kjemper for.

Dette er en slik korsvei. Bygges Nye Hammerfest sykehus etter Finnmarkssykehuset sine planer, så sitter vi fast med dagens ene sykehus i Vest-Finnmark i flere generasjoner fremover. Venstre har blant flere partiet lovet å kjempe ved vår side, for et tredje sykehus i Alta med akutt- og fødeavdeling. Vi trenger dere nå, Trine og Carl-Erik.

Helseminister Bent Høie, du kan vel ikke sitte stille og se at styret i Finnmarkssykehuset vedtar nye investeringer det ikke er økonomisk forsvarlig å sette i gang med, og uten noen risikoanalyse av akuttilbudet for befolkningen i forkant? Og Olaug Bollestad i Krf, du uttalte jo at det var et overgrep mot befolkningen at det ikke finnes et akuttsykehus i Alta, og at planene for Hammerfest sykehus måtte settes på vent.

Nå er tiden der – til å vise at lovnader betyr noe. Granavoldenerklæringen sier at folk i Altaregionen skal få vesentlig mer helsetilbud, noe som må bety vesentlig mer enn det som allerede var vedtatt før en satte seg ned og skrev erklæringen.

Det kan bare bety et sykehus med akutt- og fødeavdeling i Alta. Det betyr også at dette må inn i nasjonal sykehusplan som skal opp i stortinget denne våren.

Det er på tide å innfri løftene som er gitt befolkningen, og det er nå det må gjøres.