Tillit staves likedan begge veier

Av
DEL

Meninger

I valgkamp ser man ofte at de som opplever fallende oppslutning forsøker å rette fokus mot spill, konstellasjoner og maktkamp, noe som skyldes at man blir litt fortvilet, lei seg og usikker på egne vegne. Vi har alle vært der, og det svinger i takt med gallupen.

Selv om Senterpartiet nok også har vært der, ser man at dette går ut over partienes troverdighet, og kan svekke motivasjonen til politisk engasjement. Det er alltid mer fruktbart å snakke om politiske saker, og det ønsker Tana SP å bruke valgkampen på, i stedet for spekulasjoner og spill.

Det er viktig å ikke snakke ned kommunen, fordi Tana jo er en flott kommune, med alle forutsetninger for å være ett attraktivt sted å bo. Våre fjell, elva og fjorden; den langstrakte men mangfoldige kommunen, med det beste fra mange verdener, engasjerte innbyggere og et flerkulturelt samfunn, så har vi det meste. Dette betyr likevel ikke at utfordringer og mangler skal skyves under teppet. Der kommunen ikke klarer å leve opp til forventningene om nødvendige og lovpålagte tjenester, må det tas på største alvor. Vi kan ikke bare skylde på utenforliggende faktorer.

Tana Senterparti har stilt oss selv noen spørsmål; -Hvorfor er det så få søkere til faste og også ledende stillinger i kommunens virksomheter? -Hvorfor opplever vi nå at mange ansatte med høy kompetanse velger å jobbe i andre kommuner? -Hvorfor møter man så mange historier om uakseptable arbeidsforhold, som fører til at ansatte går langtidssykemeldte eller slutter?

Senterpartiet sentralt har lokalt tillitsløft som ett av de store satsingsområdene. Tana SP mener en del av løsningen på spørsmålene våre ligger i nettopp dette. Derfor er lokalt tillitsløft det første punktet i vårt kommunevalgprogram, der vi innledningsvis skriver:

“Tillitsløft må utformes lokalt, gjennom dialog mellom politikere, administrasjon

og ansatte. Nøkkelen til endring ligger i hvordan man organiserer seg og hvordan

ledelse utøves. Ansvar bør flyttes ned til dem som gjør jobben og vet hvor skoen trykker.»

I dette ligger det mye, men det som er grunnleggende er å bygge en tillitsbasert kultur som oppmuntrer til og fremmer medvirkning i kommunale prosesser. Det bør styres etter få og tydelige politiske mål, og det er viktig å styrke ledelseskompetansen til kommunens ledere. Fokus skal ligge på tillitsbasert ledelse. All forskning og utredning viser at det skaper trygge og gode ansatte og høy faglig selvstendighet, noe som igjen gir gode tjenester. Kvaliteten på tjenestene skal ivaretas gjennom gode kvalitetssikringssystemer i stedet for detaljstyring og kontroll. Endringsprosessene må starte nedenfra og utformes i trepartssamarbeid, mellom ansatte, politikere og administrasjon, og gjennomføres i hele organisasjonen.

Det må også satses på å tilrettelegge og motivere til videreutdanning og kompetanseheving. Faglig utvikling er viktig når det gjelder å ønske å stå i jobbene lenge. Tana må også ha en heltidskultur for stillinger.

Sist men ikke minst, må internkontrollrutinene prioriteres for å skape trygghet og forutsigbarhet, og for å sikre rettssikkerhet og ivaretakelse av ansatte i hele organisasjonen.

Lokalt tillitsløft er en av de prioriterte sakene for Tana Senterparti for kommende periode, og vi inviterer med dette de som er interessert i samarbeid på saken til å møte oss.

Vil du lese mere? Les HER.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags