I flere aviser i Finnmark er jeg blitt kritisert for å ha tatt til orde for en sak knyttet til angivelig mangel på anestesilege på vakt i Hammerfest:

Sakens fakta er følgende: Etter at en gutt oppholdt seg timer på legevakten i Alta for å få sydd et sår (anestesi var nødvendig) beslutter vakthavende lege at mor og sønn bør må reise til UNN grytidlig dagen etter. Behandlende helsepersonell i Tromsø er overrasket over at barnet ble sendt dit, men sier så at forklaringen må være at Hammerfest ikke har mulighet for barneanestesi på tidspunktet det var aktuelt. Barnet blir behandlet og reiste sammen med moren tilbake til Alta, godt fornøyd både med legene i Alta og Tromsø. Det hører med til historien at moren tidligere har reist med sykt barn til Hammerfest for deretter å ha blitt videresendt til Tromsø. Det er også tilleggsutfordringer for familien knyttet til pasientreiser og utgiftsdekning i slike saker, men dette kjente jeg ikke til da jeg uttalte meg til Altaposten.

Dette er historien slik den ble fortalt meg av en pårørende til gutten og som jeg fester lit til. At Finnmarkssykehuset har en annen versjon av saken, tar jeg til etterretning. Så får vi heller komme tilbake til bemanningssituasjonen i Hammerfest, vikarutgifter, rekruttering etc. i en bredere sammenheng på et senere tidspunkt.