IKM Testing er av Equinor Energy (på vegne av partnerskap), tildelt en omfattende og langvarig kontrakt med ferdigstillelse av Johan Castberg FPSO. All mobilisering skal i offshore fasen være fra Hammerfest. Polarbase og IKM Testing sitt avdelingskontor i Hammerfest vil være tungt involvert, heter det i en pressemelding.

Jobben starter opp allerede like etter sommeren og vil pågå fram til våren 2021, og kontrakten har en varighet fram til 2024.

Arbeidsomfanget er nitrogen/helium lekkasjetesting av rør og prosessystem, feltkalibrering av sikkerhetsventiler og tilhørende tjenester relatert til ferdigstillelsen; som boltetrekking, kjemisk rengjøring, oljeflushing, tørking av rørsystem, felt-maskinering av flenseforbindelser og rørkutting, ifølge en pressemelding.

– Arbeidet med gjennomføring av testing starter når skrog og topside moduler skal sammensettes hos Kværner sitt verft på Stord. Deretter skal Johan Castberg FPSO slepes til feltet i Barentshavet hvor oppkopling og endelig ferdigstillelse finner sted før oppstart av produksjon, sier visepresident Vidar Haugland i IKM Testing.

IKM Testing er tidligere tildelt nitrogentjenester og ferdigstillelse på Martin Linge, Johan Sverdrup Fase 2 og Njord Future. Den nye kontrakten de har fått, vil gi selskapet en sentral rolle i ferdigtillese av Equinor sine pågående prosjekt.