Tilbudet til pasientene utvides

Foto:

Av

Gjennom medieoppslag den siste tiden er det lett å få inntrykk av at det ikke er trygt å være pasient på sykehuset, at tilbudet ved Kirkenes sykehus bygges ned, og at vi ikke har en god dialog med direktør.

DEL

MeningerLa oss begynne med å understreke følgende: Pasientene kommer først, og det er trygt å være pasient ved Kirkenes sykehus.

Takket være mange dyktige ansatte på sykehuset har vi gode resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer. I et møte med Pasient- og brukerombudet i Finnmark tidligere i november, viser hun til at det ikke har vært flere saker hittil i 2019, sammenlignet med tidligere år.

Dette betyr ikke at vi ikke har uønskede hendelser ved sykehuset. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å melde alle uønskede hendelser om de går på medisinsk utstyr, system eller hendelser som kan føre til pasientskade. Dette er et ledd i vårt kvalitetsarbeid og sikrer at vi kontinuerlig kan drive forbedringsarbeid i klinikken.

Siste ukers mediesaker om pasienthendelser og bekymringsmeldinger har vi allerede jobbet med over lang tid. Forbedringsarbeid rundt disse og andre saker er satt i system hos oss, og det er trygt å være pasient ved Kirkenes sykehus.

Nært samarbeid

Vi som klinikkledelse har et nært og godt samarbeid med direktøren, som er opptatt av at vi skal lykkes.

I nyhetene virker det som om Kirkenes sykehus bygges ned, og får færre ressurser. Dette er ikke riktig. Kirkenes sykehus fikk tilført 14,8 nye kliniske stillinger i 2019. Prioritering av fordelingen av ressursene i 2019 er gjort i samråd med alle avdelingene, inkludert tillitsvalgte og vernetjenesten. I 2020 får sykehuset ytterligere 6,8 stillinger. Disse 21,6 stillingene omfatter både leger og sykepleiere, og målet vårt er at vi skal øke både kvaliteten og aktiviteten på sykehuset.

Den største økningen av stillinger er i forbindelse med etablering av Helse I Arbeid, et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Finnmarkssykehuset. I tillegg har vi har ansatt onkolog (kreftlege) i 2019 og i 2020 skal vi ansette ytterligere en ortoped.

Bemanningssituasjonen på intensiv med akuttmottak har vært omtalt i media. Klinikken har iverksatt et arbeid for å se om vi klarer å omfordele noe av ressursene internt for å styrke bemanningen der.

Når det kommer til økonomien, får vi ikke trekk i budsjettet. Men vi skal få ned overforbruket på Kirkenes sykehus, og i resten av helseforetaket. Dette gjelder altså ikke bare oss, men også Alta, Hammerfest, Karasjok, prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom. De eneste som reduserer rammen, er administrasjonen. Vi har utarbeidet en lang rekke med tiltak i helseforetaket. Dette skal ikke gå ut over pasienttilbudet og heller ikke arbeidsmiljøet.

Tilbudet utvides

Hvordan rimer så dette sammen med kostnadsreduksjoner?

Med flere spesialister i Kirkenes slipper mange pasienter å måtte reise til andre sykehus for å bli behandlet. Vi har inngått avtale med UNN om å utvide tilbudet innenfor øyefaget fra 2020, der øyelege fra UNN skal gi injeksjoner mot netthinnesvinn i Kirkenes, dette er en behandling som har vært gitt i Tromsø frem til nå. Vi har også denne uken åpnet et dialysetilbud i Berlevåg i samarbeid med Berlevåg kommune. Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre det enklere for pasientene ved å spre og øke behandlingstilbud, samtidig som vi faktisk driver billigere og flere blir behandlet her.

Ved å styrke tilbudet i Kirkenes vil Pasientreiser få reduserte utgifter, og vi vil få mer inntekter som vi kan bruke til pasientbehandlingen. I foretaket samlet bruker vi ca. 10 % av det totale budsjettet på 1,7 milliarder kroner på pasientreiser. Når pasienten behandles utenfor Finnmark, har vi reiseutgiftene og inntektene tilfaller sykehuset der behandlingen skjer.

Det er lett etter oppslagene å tro at tilbudet ved Kirkenes sykehus bygges ned, men vi forsøker å være mer offensiv og utvider tilbudet i tråd med utviklingen.

Gode helsetjenester

Det fremstår videre som en sannhet at Kirkenes sykehus ikke er ferdigstilt. Det er riktig at ikke alt er ferdig, men vi i samarbeid med Service, drift og eiendom har brukt det siste året på å utbedre feil og mangler ved nybygget. Dette omfatter alt fra små saker som dispensere, til varme og ventilasjon. Av over 1.000 punkter gjenstår nå færre enn 50, og vi har som mål å være ferdig ved årsskifte.

Vi jobber med konkrete tiltak for å få vurdere pasientstrømmen for å redusere belastningen på sengeenhetene. Vi ser blant annet på om noen av pasientene som i dag legges inn på sykehuset bør behandles poliklinisk i henhold til nasjonale standarder og praksis i landet forøvrig.

Så trekkes landingsplassen for helikopter frem. Vi er klar til å ferdigstille denne så snart vi får klarsignal fra Helse Nord.

Det har også vært skrevet om nivåinndelingene på intensivenheten på sykehuset. Denne nivåinndelingen av sykehusene er gjort av Helse Nord, og gjelder for hele Nord-Norge. En avgjørelse om Kirkenes skal være nivå 1 eller nivå 2, er således ikke opp til Finnmarkssykehuset å bestemme, men det regionale helseforetaket.

Vår oppgave er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne ut fra rammene vi er tildelt. Det er et oppdrag vi tar på høyeste alvor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags