Til deg som er førstegangsvelger og vil være med på å skape Attraktive Sør-Varanger!

Av
DEL

MeningerSør-Varanger Høyre arbeider for å gjøre Sør-Varanger klart for framtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Dette har innvirkning på oss som lever her. Derfor er det vårt alles ansvar å ta vare på velferden – for alle – nå og for generasjonene framover. Sør-Varanger Høyre jobber i dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd og din framtid her i kommunen, derfor vil Sør-Varanger Høyre spille på lag med deg og gjør de rette valgene sammen med deg.

Utdanning

Sør-Varanger Høyre er opptatt av skole, vi er et skoleparti, men dessverre registrerer vi at det er en del frafall i videregående skole. Vi går derfor til valg på å opprette en prøveordning her i kommunen hvor elevene på ungdomsskolene og i den videregående skole skal slippe å ta eksamen i nynorsk som sidemål. Konkret forskning viser at de elevene som ikke må bruke tid på å forberede seg til eksamen i nynorsk, gjorde det bedre i norsk bokmål.

Miljø

Sør-Varanger Høyre tar miljø på alvor og vil etablere fyllestasjoner for biogass og EL-ladestasjoner også utenfor sentrum. Vi vil arbeide aktivt for at alle typer næringer i Sør-Varanger skal følge de strengeste lovpålagte miljøkravene, samt tilrettelegge for mer kildesortering i offentlige institusjoner.

Lærlingplasser

Sør-Varanger Høyre vil styrke yrkesfagene enda mer og opprette enda flere lærlingplasser. Sør-Varanger kommunes største næring er turisme og Sør-Varanger er et industristed i utvikling. Sør-Varanger Høyre vil arbeide for at det opprettes flere lærlingplasser i disse næringene.

Jernbane

Sør-Varanger Høyre vil arbeide aktivt for at det blir jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi. En slik forbindelse med resten av verden vil gi nye og framtidsrettede arbeidsplasser, gi mulighet til å reise mer klimavennlig, samt skape bolyst.

Havn

Sør-Varanger Høyre vil etablere en framtidsrettet havn som kan være et bindeledd mellom Sør-Varanger og resten av verden. Sør-Varanger Høyre retter seg etter de faglige vurderingene som myndighetene har anbefalt. Derfor er vårt standpunkt at en slik havn etableres i Høybukta Vest.

Attraktive arbeidsplasser

Utvikling av havn og jernbaneforbindelse vil gi attraktive arbeidsplasser innenfor alle typer yrkes- og teoretiske fag. Sør-Varanger Høyre vil allerede nå undersøke hvilke skoler som tilbyr studier innenfor de yrkene som sannsynligvis vil bli en del av framtidens attraktive Sør-Varanger.

Førstegangsvelger – Vil du være med på å skape et mer Attraktivt og framtidsrettet Sør-Varanger? Vil du det, da stemmer du Sør-Varanger Høyre!

Godt valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags