Tidenes NTP for Nord-Norge

Med Knut Arild Hareide som samferdselsminister leverer KrF og regjeringen den mest ambisiøse Nasjonal Transportplan for Nord-Norge på årtier.

Nordområdemeldingen varslet en ambisiøs transportsatsning i nord. Når NTP nå legges fram, har ord gått over til handling. Nå leverer regjeringen. Satsningene strekker seg over alle transportformer, både vei, luft, sjø og bane. Men aller mest tydelig er satsningen på veiene og kysten i nord.

Vi mener satsningen er både nødvendig, etterlengtet men også helt bevisst. Regjeringen Solberg, og også FrP, har levert på samferdsel fra dag en, det er bare å se på den formidable økningen på samferdselbudsjettet. I 2013 var budsjettet på 42,7 milliarder. I 2021 har det økt til svimlende 81,1 milliarder. Til nå har de store jernbaneutbyggingene med Indre InterCity på Østlandet, byvekstavtaler og motorveisatsning mellom de fire største byene i Norge tatt store deler av samferdselskaka. Med Hareide ved rattet har fokuset dreid seg til å bli en satsning som i større grad fordeler kronene over hele landet, herunder til fylkesveier og Nord-Norge.

Kystsatsningen er ambisiøs. Vi skal sørge for at innseilingene er dype nok og navigasjonsinfrastrukturen er oppgradert. For det skal være trygt å ha sjøen som arbeidsplass. Det legges opp til å gjennomføre utbedringer av innseilingen til flere havner i Nord-Norge. På disse stedene er det betydelig fiskeriaktivitet og annen næringsvirksomhet, og tiltakene vil bedre seilingsforholdene og sikkerheten for fartøy som anløper havnene.

Stengte vinterveier er en stor utfordring i nord. Men mye vær, vind og mørke, opplever særlig Finnmarkingene å isoleres fra omverden flere ganger i året ved ras og stengte fjelloverganger. Satsningene på RV94, E45 Kløfta og E10 Nappstraumen-Å er svært viktige for fremkommelighet og trygghet for familier og næringsdrivende i nord. Rassikring har fått et løft i NTP, og det er intet unntak i Nord.

Det gis en styrket satsning på fylkesveier i Norge, med 16 friske milliarder. I tillegg kommer dagens søknadsbaserte ordning på 2 milliarder og de øvrige overføringene til fylkene gjennom rammetilskuddet. Samlet sett øker satsningen til fylkesveiene våre de kommende 12 årene fra 35 milliarder til 52,4 milliarder. Det er en formidabel satsning som folk og næringsliv i hele Nord-Norge vil få merke.

Som førstekandidater til stortingsvalget for Nordland KrF og Troms og Finnmark KrF har vi fått gleden av å dele mange gode samferdselsnyheter i nord de siste ukene sammen med Høyre og Venstre. Vi er gjensidig stolte og glade over hele satsningen på Nord-Norge. Begge fylker har fått tilnærmet full pott etter hva fylkeskommunene har spilt inn som satsninger i høringsrunden.

Vi ramser opp:

Innseiling Mo i Rana,

Ny flyplass Mo i Rana

Sørfold-tunnelene på E6, Megården-Mørsvikbotn

Rv 80 Sandvika – Sagelva

Flytting av Bodø lufthavn og ny vei

Innseiling fiskerihavnene Værøy, Røst og Andenes

Forskuttering av fiskerihavnene Gamvik, Kamøyvær, Senjahopen og Engenes

Innseiling fiskerihavnene Årviksand, Kjøllefjord, Leirpollen og Vardø

Farvannstiltak i Svolvær-Raftsundet, Bognes-Tjeldsundet-Harstad

OPS-prosjektet Hålogalandsveien E10 / Rv 85

E10 Nappstraumen – Å

E6 Narviktunellen

E8 Flyplasstunellen Tromsø

E45 gjennom Kløfta

Rv 94, Mollstrand-Grøtnes og Akkarfjord-Jansvatnet

Vi overfører også flere strekninger til Nye Veier. Dette gjelder E6 Sørelva-Borkamo i Nordland, samt E6 Nordkjosbotn-Hatteng og E6 Olderdalen-Langslett i Troms og Finnmark.

Dette er en samlet satsning i Nord på vei, kyst og luftfart på svimlende 26 milliarder for Nord-Norge i første seksårsperiode. I tillegg kommer Nye Veiers prosjekt (5 mrd), byvekstavtale i Tromsø og jernbanesatsning særlig på Ofotbanen. Dette må selvsagt følges opp av konkrete vedtak i Stortinget og årlige budsjettbevilgninger. Men nå er planen lagt. Og lista er lagt. For og i Nord-Norge.

Opposisjonen med Sp og Ap i spissen kan si hva de vil om manglende satsning på Nord-Norge fra dagens regjering. Men handling taler mer enn ord. Det er bare å se på tallene i NTP. De taler for seg selv. KrF, Høyre og Venstre leverer på samferdsel i nord så det synger etter. Med KrF i sjefsstolen i samferdselsdepartementet.