Tiden for VI og ikke JEG

Av
DEL

MeningerTorsten Lind tar i et innlegg i Finnmarks Dagblad den 11. mai til orde for mer samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Dette er tanker vi deler fullt ut. Skal vi lykkes med å løse de mange, store omsorgsutfordringene vi står overfor og fortsatt kunne gi gode tilbud til brukeren, må alle gode krefter bidra. Samarbeid blir viktig.

Samarbeidet bør ikke begrenses til kun å gjelde innenfor eldreomsorgen eller kun å gjelde samarbeid mellom kommunene. Ulike fagmiljøer må trekke sammen og spille på hverandres styrker. Betania kjenner situasjonen på helse- og omsorgsfeltet godt gjennom lang erfaring. Vi har gjennom mange år vært - og er fortsatt - en samarbeidspartner for vår vertskommune Alta innen eldreomsorg, barnehagedrift, rusarbeid og psykisk helsevern. Vi er et lokalt ideelt fagmiljø innen helse- og omsorgsfeltet med 80 års tradisjon med å stille opp for de som trenger omsorgstjenester i Finnmark.

Vi kjenner behovet for å skape trygghet for helse og omsorg for pleietrengende eldre. Vi kjenner behov hos de som faller utenfor de vanlige tilbudene eller har store omsorgsbehov knyttet til demens, rus og sammensatte psykiske lidelser. Vårt arbeid med mennesker med stort hjelpebehov innen rus og psykisk helsevern, gir oss ikke bare erfaringer med brukergruppene, men også innblikk i de ulike utfordringene kommunenes apparat kan ha for å møte slike behov, ikke minst i de mindre kommunene. Kommunene gjør en fantastisk jobb, men rekrutteringsutfordringer, små fagmiljø og svak aldersbæreevne gjør at det i økende grad blir behov for kommunene å si at nå er «tiden for VI, og ikke JEG».

Fokus på VI-et gjelder også oss som ideell virksomhet, noe vi hver dag blir minnet på gjennom bidragene til de frivillige som gjør hverdagen bedre for andre mennesker, og som gjør at vi bedre kan bruke våre faglige ressurser der de trengs mest.

Torstein Lind peker på en tydelig utfordring. Alle gode krefter trengs hvis vi framover skal lykkes med å gi gode helse- og omsorgstilbud til befolkningen i nord. Disse gode kreftene må trekke sammen og spille på hverandres styrker. Det er avgjørende viktig for samfunnet at ikke bare statlige og kommunale organer spiller på lag, men at ideelle fagmiljøer og frivillige krefter aktivt inkluderes i den kjempedugnaden vi står overfor i årene som kommer.

Vi, som et lokalt ideelt fagmiljø - sammen med våre ideelle samarbeidspartnere på nasjonalt plan - er klare til å ta utfordringen. Vi vil finne og skape løsningene sammen med kommunene i Finnmark og Troms, på lag med spesialisthelsetjenesten og andre gode krefter samfunnet vårt er avhengige av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags