Når jeg så at det var nesten halve Alta som ikke ville tilbake til det gamle, så ville jeg si noen ord på vegne av alle oss som vil fortsette i storfylke.

Nye Troms og nye Finnmark? Har ingen tro om det.

Vi blir satt mange år tilbake om vi blir delt igjen. Vi har en god anledning til å kjempe for det som vi trenger her nord med det folketallet som vi har nå.

Er enig med Rune Rafaelsen i mye, men ikke å importere ungdommer fra andre land for å berge bygdene.

Skal vi berge bygdene så må vi legge forholdene til rette for ungdommen.

Jeg mener fiskeridirektoratet er en av årsaken til at ungdommen ikke velger fiskerelaterte yrker.

Vi må få ungdommen på banen å fortelle hva som skal til for at det skal fortsatt være lys i husene.

Vi har brukt mye penger for å samle oss og enda flere blir det om vi skal dele oss igjen å kanskje om 8–10 år skal vi slå oss sammen igjen å enda flere penger blir brukt.

Min mening er: La oss bruke den makta vi har fått, å la oss jobbe i samme retning, å la oss i nord ha en framtid sammen.