Nødnett-bruddet: Forsvaret kunne blitt redningen

Da nødnettet falt sammen fredag kveld vurderte Telenor å koble seg til Forsvarets radiolinjer.