I 2016 hadde 67 prosent av barna fra ni til elleve år egen smarttelefon, mens i 2018 er det hele 87 prosent. Det kommer fram i Medietilsynets undersøkelse, Barn og medier 2018. Rundt halvparten sier de brukte to timer eller mer på mobilen daglig.

Fordi så mange barn har tilgang til smarttelefon, øker også tilgangen til ulike plattformer og medier, og det stiller krav til forståelse og veiledning, mener Medietilsynet.

– I en stadig økende og mer uoversiktlig og fragmentert informasjonsflom, stilles det store krav til mediebrukernes kritiske medieforståelse. Dette tilsier at barn og unge fra tidlig alder trenger både kunnskap og veiledning, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Sju av ti unge mellom 13 og 18 år opplever at de er gode til å forstå om informasjonen er sann eller falsk, viser undersøkelsen. Men Medietilsynet mener ungdommen overvurderer sin egen kompetanse.

– Forskere som har fulgt ungdommers faktiske digitale atferd, har konkludert med at både navigasjonsferdigheter og evner til kildevurdering er på et foruroligende lavt nivå, sier Mari Velsand.

Medietilsynet har gjennomført undersøkelsen Barn og medier annethvert år siden 2003. Til sammen har 5.000 barn og unge mellom 9 og 18 år og 2.200 foreldre svart på spørsmål om de unges medievaner. (ANB-NTB)