Vi har ikke glemt LHBTQ+-personer i vårt program, egentlig tvert om! Da vi ble spurt om politikk for skeive måtte vi svare som sant er: det er ikke nevnt spesifikt i vårt program, men det er like fullt noe vi i Arbeiderpartiet tar på største alvor. Arbeiderpartiet med kulturminister Anette Trettebergstuen har for eksempel vært den ministeren som har sagt klart og tydelig nei til homoterapi og også innfører et forbud mot det.

Menneskeverdet til hvert enkelt menneske bestemmes ikke av hvem du forelsker deg i. Det bestemmes ikke av kjønnet du bærer eller har inni deg. De av oss som er en del av LHBTQ+-miljøet har samme menneskeverd som de av oss som forelsker oss inn i et heterofilt forhold. Og fordi vi alle sammen hører til i Porsanger, Finnmark og Norge forventer jeg at vi hensyntar de på lik linje som vi skal hensynta alle.

Det trengs dessverre ofte en ekstra bevisstgjøring på hva som kreves for at et samfunn skal bli LHBTQ+-vennlig. Dette trengs ikke like ofte for heterofile menn, funksjonsfriske, eldre eller heterofile kvinner. Hos oss er dette en selvfølge: alle skal med i det samme fellesskapet, og det betyr at vi må gjøre grep som favner om dette fellesskapet!

Likestillingssenteret KUN utga i 2015 en rapport som heter Skeive på bygda. Blant funnene i den kommer det frem at en av de viktigste faktorene for at skeive fra bygda ønsker å flytte hjem, eller enda bedre: bli hjemme, er hvordan de hadde det i ungdomsårene. Spesielt i årene på ungdomsskolen. Det jeg leser av dette er at Porsangerskolen må være den absolutt beste skolen å gå på! I Porsangerskolen skal alle føle seg inkludert og få rom til å lære både teori, praksis og sosiale spilleregler.

I tillegg må vi ha helsetjenester som rommer de utfordringer som kan oppstå særskilt for de av oss som befinner seg på spekteret av LHBTQ+. Dette være seg alt fra skolehelsetjenester, leger, jordmødre og psykologer. Dette er et lokalt og nasjonalt ansvar som vi i Arbeiderpartiet tar på alvor.

For å få dette til har vi blant annet punkter som sier at vi skal jobbe for at det er miljøarbeidere og utekontakter som kan ivareta ungdommer på skolen og på fritiden. Da kan lærere bruke kompetansen sin på å lære bort kunnskap, flere ungdom har sjansen til å bli sett på fritiden og å få delta på organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Vi skal gjøre helsetjenestene mer tilgjengelig for barn og unge, og vi skal få en bedre folkehelse. Dette er også punkter som favner om LHBTQ+-problematikk spesifikt.

Så la det være klart: Porsanger Arbeiderparti går til valg for at alle skal kunne leve hele livet i Porsanger – uavhengig av hvem du er!