Tar ikke Børres klage til følge: – Besynderlig

Børre Steinar Børresen klaget til formannskapet når han ikke fikk dekket tapt arbeidsinntekt for politiske møter på 10 000 kroner. Nå har formannskapet behandlet saken.