Tanker etter et valg

VALGET: Paradoksalt nok kan det ofte være en fordel å stå langt nede på lista, fordi en velger gjerne kumulerer vedkommende for å få vedkommende opp, skriver Tom Mortensen.

VALGET: Paradoksalt nok kan det ofte være en fordel å stå langt nede på lista, fordi en velger gjerne kumulerer vedkommende for å få vedkommende opp, skriver Tom Mortensen. Foto:

Av
DEL

MeningerKommunevalget viste en gledelig økning av stemmeandelen i Hammerfest, fra omkring 50 % til omkring 59 %. Dette viser at kommunesammenslåingen har skapt interesse og engasjement. Gledelig er det også at vi har fått en lik fordeling av kvinner og menn og en variert blanding av nye folkevalgte, samtidig som man har beholdt den kompetansen mange av de med lang erfaring bringer med seg.

Partivalgte eller folkevalgte

Partienes oppgave er å fremme valglister med forslag til listekandidater. I dette ligger muligheten til å forhåndskumulere. Jo flere et parti velger å forhåndskumulere, desto færre overlater man til velgerne å velge. Arbeiderpartiet har overlatt de fleste valg til velgerne, hele 16 representanter er valgt utover de 2- som partiet hadde forhåndskumulert. Blant disse 16 er politikere med tunge verv som har måttet konkurrere med nye kandidater. Velgerne har tydeligvis påskjønnet deres innsats gjennom å gjenvelge dem.

Når det gjelder selve valget, er det en utbredt misforståelse, nemlig at de som er nominert høyt oppe på listen er på «sikre» plasser. Spesielt «Hammerfestingen» har kommentert dette slik. Sannheten er at det finnes ingen sikre plasser utover at de forhåndskumulerte har større sjanse til å komme inn enn ukumulerte. Det er nemlig antall kumuleringer (personstemmer) fra velgerne som avgjør hvem som kommer inn. En kandidat på 40. plass på lista, kan derfor gå forbi en kandidat høyt oppe på lista. Det er ingen sensasjon, slik media vil ha det til. Det er heller ikke slik at Arbeiderpartiets liste ble snudd på hodet. Av de 18 valgte, var det bare 4 som ikke sto blant de øverste 18 på valglisten.

Den samme misforståelse gjør seg nok gjeldende blant velgerne. Paradoksalt nok kan det ofte være en fordel å stå langt nede på lista, fordi en velger gjerne kumulerer vedkommende for å få vedkommende opp, men forbigår kandidater høyt oppe på listen, fordi de regnes som «sikre»». En annen misforståelse er at valget avgjør hvem som skal inn i formannskapet. Det bestemmes av partiene på bakgrunn av kjønn, kompetanse og distriktsfordeling, men hvor man også tar hensyn til valgutfallet.

Utfordringer

Jeg ser følgende utfordringer:

  • Kommunen har om lag 17 prosent innvandrere. Dette gjenspeiles knapt av valgresultatet.

  • Til tross for at 24 ungdommer under 30 år var nominert, viser valgresultatet bare 2 innvalgte, begge fra Arbeiderpartiet, Kaia Charlotte Fagerhaug og Christian Bergeton Klaussen, begge dyktige unge politikere.

  • Det er kommet klager på at gamle Kvalsund kommune er nærmest utradert.

Når det gjelder andelen folkevalgte fra gamle Kvalsund, hadde partiene nominert 32 kandidater. Av disse kom det inn bare 6 representanter. Forventningene var nok mye høyere og jeg forstår skuffelsen. Likevel utgjør dette 20 prosent i forhold til representanter fra Hammerfest, mens folketallet i Kvalsund utgjør bare 10 prosent i forhold til Hammerfest. Denne «overrepresentasjon» bør nok i fremtiden være minst like stor. Hammerfest Arbeiderpartis varaordførerkandidat er dessuten fra Kvalsund og partiet bør nok sikre god representasjon fra Kvalsund, både i formannskap og utvalg.

Fakta om kommunevalget


AP

H

SV

Frp

KrF

SP

MPG

R

SumForhåndskumulert av partiet

2

2

3

2

3

2

1

2

17

Kumulert inn av velgerne

16

0

1

0

0

1

0

0

18

Sum valgte representanter

18

2

4

2

3

3

1

2

35Kvinner

9

1

3

1

1

0

1

1

17

Menn

9

1

1

1

2

3

0

1

18Under 30 år

2

0

0

0

0

0

0

0

2Bor I Hammerfest kommune

15

2

3

2

1

3

1

2

29

Bor I Kvalsund kommune

3

0

1

0

2

0

0

0

6

Sluttord

Arbeiderpartiet har fått flertall alene. Dette gir partiet et ansvar for å lytte til fornuftige forslag fra opposisjonen når det gjelder lokale saker og å fortsette det tverrpolitiske samarbeidet i saker vi bør stå samlet utad i forhold til sentrale myndigheter, enten det gjelder sykehus, flyplass, bompenger og andre saker som er viktige for Hammerfest. Erfaringene fra Alta, hvor partiene konkurrerer utad om å opptre mest mulig patriotiske, frister absolutt ikke.

Tom Mortensen

Hammerfest

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags