Gå til sidens hovedinnhold

Tanalaksen, hva nå?

Det var helt riktig å stanse laksefisket i Tanavassdraget nå.

Finnmarksdebatten

I høringsnotatet om endringer i forskriftene om fisket i Tanavassdraget, kan man indirekte lese hvor dramatisk store forskjeller det er i økosystemene laksen må vandre igjennom i løpet av livsløpet sitt og at disse miljøene endres stadig til det verre for laksen.

Tanavassdraget er bare en liten del av det, men helt sikkert den viktigste delen i dette systemet for Tanalaksen. De største produksjonsarealene i vassdraget mangler nå oppgang av laks. Jeg tror også vi må ta hensyn til at pågående klimaendriger spiller en større og større rolle opp i det hele.

Den stupbratte kollapsen i laksestammene i Tanavassdraget, spesiellt i de senere årene, er ikke bra. Hvis, og det er et hvis, vi klarer å gjennoppbygge Tanavassdragets over 30 laksestammer, må det skje etter en nøye plan. Vårt ansvar ved Tanabredden er at vi unngår å tukle med naturen i fortsettelsen, og nå i forbindelse i iveren i å få laksen tilbake i elva.

Jeg tror vi må ha utstrakt hjelp til dette prosjektet. I den forbindelse tror jeg det er nødvendig å utvide forskergruppa med flere biologer fra forskjellige interesseområder. Jeg tror også det ville være en fordel at også ornitologer blir med i en slik gruppe. Slik situasjonen er blitt, kan vi nå benytte anledningen til et fullskala forskningsprosjekt om alt vedrørende Tanavassdraget.

Mens vi går opp denne stien, så får vi håpe at vi oppnår å stabilisere laksestammene til et akseptabelt nivå og at vi får et harmonisk økosystem i vassdraget om 15 år. Vi må se fremover nå.

Kommentarer til denne saken