Gå til sidens hovedinnhold

Tanaavtalen bryter ikke norsk lov

Artikkelen er over 1 år gammel

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har i Finnmarken etterlyst hjemmelen for å gi ikke-fastboende rettighetshavere på finsk side, såkalte finske hytteeiere, adgang til å fiske på norsk side av midtlinjen i Tanavassdraget. I artikkelen hevdes det også at avtalen mellom Norge og Finland om fisket i vassdraget og norske myndigheters praktisering av denne, er i strid med norsk lov, skriver Holsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klima- og miljødepartementet vil understreke at finske hytteeiere ikke har noen fiskerett etter norsk lov eller på norsk side av Tanaelva. De har fiskerett i Tanavassdraget etter finsk lov og er derfor tatt inn i Tanaavtalen som rettighetshavere på finsk side.

På norsk side har vi to grupper rettighetshavere: fastboende med garnfiskerett og fastboende som har rett til å fiske med stang. I tillegg til disse to rettighetsgruppene, kan andre grupper få adgang til å fiske i elva gjennom forskrift fastsatt av Klima- og miljødepartementet jf. Tanaloven § 6. Slik adgang er gitt til alle tilreisende som kjøper fiskekort i Norge.

I tillegg gir forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning § 2 tredje ledd, adgang til å fiske på norsk side av vassdraget til alle som har finske fiskekort for lokale garnfiskere eller lokale stangfiskere og alle som har finske båtfiskekort. Tilsvarende regel gjelder i Finland. Dette betyr at alle fastboende med fiskerett og alle som har båtfiskekort kan fiske på begge sider av midtlinjen, uavhengig av hvor man har kjøpt fiskekortet. Dette er altså hjemmelen for at Klima- og miljødepartementet kan gi finske hytteeiere, og alle andre med finsk båtfiskekort, adgang til å fiske fra norsk side av midtlinjen. TF har fått redegjørelse for denne hjemmelen tidligere.

Advokatfirmaet Haavind har gjort en vurdering på oppdrag fra TF, om hvorvidt hytteeiernes adgang til å fiske på norsk side av midtlinjen er i tråd med de føringer Tanaloven og Tanaforskriften legger for beskyttelse av fastboendes rettigheter. Haavind vurderer at hytteeiernes rettigheter er i strid med §§ 4-6 i Tanaloven. Klima- og miljødepartementet har en annen vurdering av dette, og mener at hytteeiernes adgang til å fiske ikke er i strid med bestemmelsene i Tanaloven. Denne problemstillingen vil være en del av rettssaken mellom Laksebreveierne i Tanavassdraget og Fiskerettshaverne i Tanavassdraget og Klima- og miljødepartementet som er berammet i september. Departementet vil derfor å avvente tingrettens avgjørelse av spørsmålet, og ønsker ikke å føre denne diskusjonen videre gjennom pressen.

Kommentarer til denne saken