– Vi sitter med en følelse av at kvensk ikke har noen framtid i Tana

Tana kvenforening føler seg dårlig behandlet av kommunen. Vedtak om å søke støtte til språksenter, ble aldri fulgt opp. Og da de ba om møte, fikk de ikke svar.