Fred skulle bare sjekke hva som tok så lang tid med den nye brygga. Så fikk han seg en overraskelse: – En skandale

Hvem har ansvaret for at det ikke er sendt nødvendig søknad om mudring for at også Austertana skal kunne få flytebrygger? Påstand står mot påstand.