– Skulle jeg blitt ny ordfører, ville jeg ikke hatt den avtroppende vandrende rundt som administrativ leder

Børre St. Børresen mener ordfører Frank Ingilæ mangler prinsipiell refleksjon rundt sin avgjørelse om og ikke ta ut karantenetid når han går av i oktober i år.