Utvikler en mekanisert vinterforer til reinsdyr: – Vi kan ikke holde på slik vi gjør

Artikkelen er over 2 år gammel

Frode Utsi, leder for reinbeitedistrikt 7, mener en maskin både kan lette arbeidet til reindriftsutøvere og være lønnsomt økonomisk.