Knust glass, isolasjonsmateriale, løse planker og søppel ligger strødd rundt den falleferdige rønna På Alggávárri i Tana – rett opp fra krysset til Utsjok/Roavvegieddi. Det kommer fram i et skriv Karen Inga Vars fra Tana har sendt til Fylkesmannen, Tana kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkseiendommen.

«Hytta holder på rase sammen og det ligger skrot over alt. Vær og vind, dyr og fugler har spredt isolasjon og annet skrot rundt om i området. Det ligger også knust glass på bakken etter knuste vinduer og store rustne stålvaiere.», heter det i skrivet. Vars ber myndighetene om å gripe overfor forurensingen på stedet.

Skal ha vært overvåkningshytte

Når iFinnmark tar kontakt opplyser Vars at hytten skal ha blitt satt opp av Forsvaret i sin tid, og ble brukt som overvåkningshytte. Da hennes mann, for noen år siden, var i kontakt med Forsvaret i Finnmark og gjorde dem oppmerksom på dette skrotet og anmodet til opprydding, tilbød han seg enda å være behjelpelig med opprydding. Men det var ikke Forsvaret interessert i, ifølge henne.

– Min mann ringte både Forsvarsbygg og Garnisonen i Sør-Varanger. Men det var vanskelig å finne ut hvem som hadde ansvaret. De viste heller ingen interesse for å rydde opp. Da ga vi opp, sier hun.

Nå er hytten så rasert av tiden og været at noe må gjøres.

– Ikke vår hytte

Forsvarsbygg har siste dager undersøkt saken og avviser at det er deres hytte.

– Forsvarsbygg forvalter eiendommer på Alggávárri, men disse er ikke falleferdige hytter. Så vidt vi kan se, er det ikke Forsvarets bygg, sier pressesjef ved Forsvarsbygg, Arve Rosland.

(Klikk på bildet for å bla i bilderserien. Saken fortsetter under.)

Bildeserie

Se bildene av forsøpling i Alggávárri i Tana

– Alle har et ansvar

– Forsøpling er også rester som er til overs og ikke brukes mer. Alle har et ansvar for å ikke forsøple, sier Vigdis Johnsen ved Fylkesmannen i Finnmarks miljøvernavdeling.

Hun mener det er kommunen som må ta tak i saken, og har tillit til at det vil bli gjort.

– De har en tradisjon for å følge opp saker som dette i Tana. De har også tatt oppdrag for å rydde opp for andre kommuner.

– Skjemmende

Virksomhetsleder i Tana kommune, Svein Ottar Helander prøver nå å få tak i eieren av bygget.

– Vi vet at det er Forsvarets bygg, det heter det på folkemunn, men Forsvaret er et mangehodet troll som har mange adresser uten at de er registrert, sier Helander.

Han har kontaktet Finnmarkseiendommen for å få oversikt over hvem som er eieren og må stå til ansvar.

– Bygget er skjemmende og forurenser omgivelsene. Det kan også være farlig for dyrene der. Vi vil gripe fatt i det og pålegge eieren. Enten må de rive eller reetablere bygget, sier virksomhetslederen.