Nye krav om at omstridt avtale må sies opp

Kontrollkomiteen på Stortinget har fått flere innspill fra Tana som underbygger kravet om at den omstridte Tana-avtalen må sies opp.