Hundrevis av arbeidsplasser i Vadsø er i spill med den blå regjeringen sine ekstreme og hastige reformer. Resultatet av regionreformen slik de blå ønsker vil føre til at politisk makt og styring vil bli flyttet ut av Finnmark. Behovet for fylkesadministrasjonen i Vadsø vil bli borte over natta. Dermed risikerer vi i Øst-Finnmark å miste offentlige høykompetansearbeidsplasser til større byer i Nord-Norge. Samfunnsøkonomisk kan det bety at hundrevis av millioner kroner årlig vil tas ut av Øst-Finnmark, med de konsekvensene det vil få.

Uansett om regjeringen «på papiret» som kompensasjon får beholde noen funksjoner, så vil det fremtidige politiske tyngdepunktet på en dramatisk måte flytte seg mot Tromsø. Med min over 20 års bakgrunn i lokalpolitikken så vet jeg inderlig godt hva det kommer til å føre til. Man trenger ikke være naive i forhold til det.

Det er spesielt at dagens regjering kjører så ekstremt mange reformer samtidig med stor hastverk. Nesten alle har som fellesnevner at man må lage større enheter for at de skal bli «robuste» nok. For min egen del så er ordet «robust» blitt besudlet av de blå og dermed vil jeg ikke bruke det ordet selv lenger.

Ved og ikke lyse ut stillingen som fylkesmann i Finnmark, så signaliserte den blå regjeringen at det ikke er en selvfølge at fylkesmannsembetet i Finnmark skal bestå som egen enhet.  Arbeidsplassene hos fylkesmannen er dermed også i spill i Vadsø.

Dette er en meget stor trussel for Vadsø kommunes fremtid. Vi som bor i nabokommunene til Vadsø er veldig bekymret for dette, da arbeidsplassene i Vadsø kommune også er våre arbeidsplasser. Det er mange som bor i Vardø, Nesseby og Tana som har sin arbeidsplass hos Fylkeskommunen og fylkesmannen. Den blå regjeringen har i sin periode som følge av økt byråkrati klart å skape 1000 nye statlige arbeidsplasser årlig i Oslo.

Mange av reformene som regjeringen har satt i gang er svært vanskelig å reversere og det er kanskje derfor de har slik hastverk. Ordfører i Vadsø bør håpe på det sterkeste at det blir et regjeringsskifte høsten 2017. Da vil man kunne få stoppet sammenslåingen av regionene og vi får beholde vår rettmessige andel av kompetansearbeidsplasser.