Tana kommunes koronatiltak for næringslivet

Helga Pedersen her avbildet  i Sjursjok, Vestertana ved en tidligere anledning.

Helga Pedersen her avbildet i Sjursjok, Vestertana ved en tidligere anledning. Foto:

Av

Selv om ingen i Tana så langt har fått påvist koronasmitte, er kommunen likevel rammet av viruset.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.120 personer er permitterte, mens mange bedrifter sliter med å holde hodet over vannet når kunder og omsetning forsvinner. Selv om mange av våre bedrifter klarer seg bra, så er koronakrisen en trussel for store deler av næringslivet i Tana.

Det er statens ansvar å sikre at levedyktige bedrifter overlever pandemien, og det er satt i verk en rekke tiltak. Kommunestyret er imidlertid bekymret for at de statlige tiltakspakkene ikke er tilstrekkelige for å hindre at alle bedrifter som i utgangspunktet hadde sunn økonomi vil overleve krisen.

Vi har et svært oppegående næringsliv i Tana. Det er der flertallet av de sysselsatte jobber, og vi har en positiv utvikling når det gjelder etableringer. Det er en hovedårsak til at innbyggertallet vårt holder seg såpass stabilt, og at det i år vil fødes flere barn enn i fjor.
Derfor er det viktig at de statlige ordningene justeres slik at de treffer behovene til småbedriftene i distriktene bedre. I dag er det slik at alle bedrifter må dekke en egenandel på 10 000 kroner før du kan få utbetalt den såkalte kontantstøtta fra staten.

Det er helt urimelig at et enkeltmannsforetak som driver med massasje skal behandles på samme måte som et aksjeselskap med flere millioner i omsetning. Derfor bør egenandelen differensieres. De minste bedriftene må slippe egenandelen – de største kan betale mer. Regelverket må også sikre at bedrifter som har kostnader til fôr til dyra får kompensert dette.

Kommunestyret i Tana har vedtatt flere kommunale tiltak for å bistå bedriftene i en vanskelig stund. Det kommunale næringsfondet har vist seg å være treffsikkert over tid. Det får derfor et påfyll på 300 000 kroner. Midlene blir lyst ut i denne uken, og vil bli tildelt av hovedutvalget for utmark og næring i mai. Kommunestyret har vedtatt at utvalget kan fravike de kommunale retningslinjene for næringsfond og primærnæringsfond inntil situasjonen er normalisert. For å sikre risikovillig kapital til næringslivet gis det også et påfyll til Indre Finnmark Investeringsselskap på 300 000 kroner som skal øremerkes Tanas bedrifter.

Tana har en stor bygg- og anleggsbransje, og det er viktig at bransjen får tilgang på nye oppdrag. Kommunestyret har vedtatt å engasjere en ekstern prosjektleder for å sikre fremdrift for Joddu-prosjektet i Tana bru. Det er avsatt midler for å utarbeide en tilstandsrapport med utbedringsforslag for miljøbygget. Kommunestyret har bedt hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur om å legge frem en sak om bygging av ny barnehage eller renovering og utvidelse av Tanabru barnehage.

Det er også bevilget 100 000 kroner til utbedring av jordbruksveier. Kommunestyret i tillegg bedt administrasjonen ha planene klare for utbedring av kommunale veier den dagen det kommer nye krisepakker med penger til den slags.

Selv om mange bedriftseiere nå har mer enn nok med å komme gjennom dagen i dag, må vi som kommune fortsette det mer langsiktige arbeidet med næringsutvikling. Kommunestyret har nylig vedtatt ny sentrumsplan og har bestemt at det skal lages en strategi for å jordbruket i Tana.

Hovedutvalget for utmark og næring har satt i gang arbeidet med å lage en reiselivsstrategi for kommunen. Tana har mange muligheter knyttet til mat, opplevelser og Tana bru som knutepunkt; og de skal vi ta i bruk!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken