Det som er Mortens problem og blir en uærlig sak, er å ikke fortelle hvordan han skal finansiere bortfallet av eiendomsskatten.

Det betyr at han på et eller annet tidspunkt må fortelle at drifta i Tana kommune må tas ned eller øke inntektene.

Derfor bør ikke velgerne la seg lure av lovnadene all den tid han forsøker å selge billig noe han ennå ikke har.

Tror virkelig noen innbyggere i Tana at det er flust med penger på kommunebudsjettet all den tid for eksempel svømmehallen drives på dugnad og ikke egne ansatte i kommunen?

Jeg er sikker på at om det hadde vært rom for det i økonomien, hadde der vært kommunale badevakter i bassenget.

Han tar seg også den frihet å bruke opp fremtidige skatteinntekter til kommunen uten at han tar inn over seg at den regjeringa han representerer har gjort det til en sport å pålegge kommunene økte oppgaver uten at her følger med finansiering. Da kan vi være sikker på at økte inntekter er brukt opp av staten før de kan disponeres av kommunen.

I leserinnlegget viser han også for all verden at han ikke har satt seg inn i eiendomsskatteloven og sauser sammen argumenter som ikke henger på greip.

Han forsøker og å fremstille det som at eiendomsskatteloven er spesiell i Tana fordi eiendomsskatten i Tana bru er høyere enn i distriktene.

Årsaken her er ganske enkelt den at grunnlaget for utskriving eiendomsskatten er omsetningsverdien av boligen.

Den er opptil 3 ganger så høy i sentrum som det en får for en bolig ved fritt salg ute i distriktet. Dermed er eiendomsskatten i henhold til loven.

Eiendomsskatten er en av få mulige frie skatteinntekter som en kommune har muligheter til å skrive ut.

Den går med til å finansiere en del av velferden til innbyggerne i Tana og ikke politikere i distriktet.

Eiendomsskatten er også med å forebygge spekulasjon i boliger og eiendom.

Det er nemlig slik at de som har formue ved å investere i eiendom, med et trylleslag krymper formuesskatten med 30 %.

Virkninga uten eiendomsskatt er at boligmarkedet får et unødvendig høyt prispress og i verste fall ender opp med boligkrakk.

De som lider mest under er slikt skatteregime er de som står utenfor boligmarkedet. Det er først og fremst unge barnefamilier i etableringsfasen. Vi har allerede sett at denne regjeringa har innført egenkapitalkrav til bolig som nesten ingen unge har råd til uten at de får hjelp fra foreldre til å komme seg inn på boligmarkedet.

Da står vi igjen med det faktum at Tana Frp og Morten Blien er med på å belønne de grupper som allerede har innkassert de største skattelettelser ved hvert et eneste statsbudsjett siden den blå regjeringa kom til makta.

Hvor er solidariteten til Fremskrittspartiet for barnefamilier og de som står utenfor boligmarkedet Morten Blien?

I Senterpartiet er vi solidarisk med dem som står utenfor boligmarkedet og ønsker å hjelpe de unge å skaffe seg egen bolig.

Tar en bort eiendomsskatten, vil en måtte prioritere lovpålagte oppgaver først. Dermed står de oppgaver som ikke er lovpålagt laglig til for hogg og hvor er de?

Jo, det er kulturskolen, ungdomsklubb og tilskudd til lag og foreninger. Mange av disse stiller også opp for de grupper Morten Blien forsøker å skyve foran seg og dermed rammer han direkte de svakeste gruppene vi har.

I det siste har han også benyttet anledningen til å lete frem negative saker om Tana kommune.- Det er den enkleste jobb i verden om man ønsker det.

Hvorfor han plutselig tilbyr seg å gjøre dugnadsarbeid for Tana kommune kan en jo bare spekulere i. Morten har et sosialt engasjement det vet vi, men her er da andre som jobber frivillig flere hundre timer i året uten at her står en journalist og tar bilder hver gang de er ute på trening eller på møter for å gi et tilbud til barn, ungdom og voksne.

Tana Senterparti vil jobbe for at Tana kommune fortsatt skal ha et bredt tilbud til sine innbyggere og videreutvikle det som allerede er i gang.

Til dette arbeidet kommer også eiendomsskatten godt med.

Godt valg!