Gå til sidens hovedinnhold

– Frank Bakke-Jensen har skiftet mening etter at han ble statsråd

Artikkelen er over 4 år gammel

Det har vakt en viss oppsikt at den ferske statsråd Frank Bakke-Jensen (H) har skiftet mening om den omstridte Tana-avtalen med Finland. Nå må han svare på spørsmål i Stortinget.

– Jeg lurer på hvilke forbedringer av avtalen det er Bakke-Jensen viser til i et intervju med VG. Dette har verken involverte parter i Tanadalen eller mange av oss på Stortinget sett noe til, sier stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap).

Han har derfor sendt skriftlig spørsmål til EØS- og EU-minister Frank-Bakke Jensen og spurt om hvilke forbedringer den nybakte statsråd sikter til.

Protestbrev

Bakgrunnen for saken er et brev Finnmarksbenken på Stortinget sendte klima- og miljøminister Vidar Helgesen i fjor høst. Det var underskrevet av alle fem fra Finnmark; Kirsti Bergstø (SV), Frank Bakke-Jensen (H), Jan Henrik Fredriksen (Frp), Helga Pedersen (Ap) og Kåre Simensen (Ap).

De fem rettet sterk kritikk av avtaleutkastet om Tanavassdraget som seinere har passert regjeringene i begge land. I Finland har Riksdagen allerede begynt behandlingen, mens Stortinget følger etter om noen uker.

Ville si opp avtalen

Finnmarksbenken, inklusiv Bakke-Jensen, gikk så langt at de frarådet at avtalen ble lagt fram for Stortinget. De mente den måtte reforhandles eller sies opp.

Det samme mente en lang rekke høringsinstanser; Sametinget, Finnmark fylkesting, rettighetshavere og berørte kommuner i begge land, og ikke minst Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF) som oppgaven med å forvalte fisket i den norske delen av elva.

Ankepunktene går på at finske hytteeiere fra andre deler av landet har fått en eksklusiv fiskeavtale. For en billig penge kan de i likhet med lokalbefolkningen fiske fra båt i hele elva, også på norsk side. Dette la Finnmarksbenken spesiell vekt på.

Videre viste de til tanalovens bestemmelse om at TF og Sametinget skal ta del i forhandlingene, noe de i praksis ikke fikk anledning til. Altså et lovbrudd.

Halv sannhet

Departementet hevder at de var likeverdige parter i forhandlingene med Finland, men TF-ledelsen har langt på vei vist at dette i beste fall er en halv sannhet.

Da VG nylig konfronterte Bakke-Jensen med protestbrevet til hans nåværende regjeringskollega Helgesen, svarte Bakke-Jensen som følger:

«Poenget er at etter finsk regelverk, så får du tilgang til fiske bare du har en hyttetomt ved elva. Men nå er denne avtalen om Tanaelva med finnene forbedret og underskrevet. Og jeg slutter meg til endringene.»

Dette har Kåre Simensen og mange med ham reagert på.

– Meg bekjent er ikke avtalen forandret, sier han.

Skriftlig spørsmål

Derfor har Simensen sendt følgende skriftlige spørsmål til Bakke-Jensen for besvarelse i Stortinget:

«Som stortingsrepresentant var statsråden sterkt kritisk til de negative konsekvenser den fremforhandlede avtalen mellom Norge og Finland ville få for lokalbefolkningen langs Tanavassdraget.

I følge et oppslag i VG den 8.1 leser vi at han nå som statsråd har endret syn på denne avtalen og uttaler til avisen at avtalen er blitt forbedret den siste tiden. Hvilke endringer referer han til og når ble disse gjort?»

Finnmarken har bedt Bakke-Jensen om kommentar, men dette venter han med til svaret kommer.

 

Kommentarer til denne saken