– Tåler de ikke å se navnet sitt i avisa, er de heller ikke egnet til jobben

Radio Nordkapp har klaget inn til Nordkapp kommune at to av ti søkere til stillingen som kommunedirektør, er unntatt offentlighet. – Dette er ikke bra for demokratiet, sier Elde.