Det er vanskelig å lese Magnus Torgersens tekst som noe annet enn krakilsk. Men det overrasker meg ikke at FNs seneste klimarapport er krevende for han å ta inn. Særlig fordi Fpu og Frp i alle år har enten har ment at klimakrisen ikke er en krise, eller at klimaendringene ikke er menneskeskapt. Rapporten er så klar som den er omfattende og alarmerende: det er kode rød. Men dessverre er ikke dette en stresstest, den er basert på vitenskap og beskriver natur- og klimafenomen med skummel presisjon. Det er FrPs klimapolitikk og deres løsninger som er frakoblet virkeligheten.

Likt de andre fossile partiene som vil ha mer olje og gass, nedbygging av matjord, gruveavfall i fjordene, åpent oppdrett eller nye hyttefelt i urørt natur, dobbeltkommuniserer Torgersen. Han virker rett og slett å ha vanskelig for å bli enig med seg selv. Ifølge Torgersen er Norge et bittelite land der våre klimatiltak ikke har noen påvirkning på verden. Samtidig er det nettopp Norge som skal redde verden med norsk olje, gass og kobber. Dette henger like lite på greip, som fremstillingen om at andre land venter i kø for å hente ut mer olje, bare Norge stopper først.

Konsekvensene av klimakrisen er så synlige og alvorlige at til og med Torgersen må gi uttrykk for bekymring for FNs klimarapport. Derfor er det synd, men typisk, at Torgersen tar ordet for å gjøre mer av det som skader, samtidig som han kritiserer MDG for å stå for løsningene ut av krisen. Løsninger som fagfolk, IEA og nå senest FN peker på som riktige og nødvendige.

For mens klimarapporten beskriver en klode med klimasyke, godt synliggjort av faktisk pågående globale naturkatastrofer, viser rapporten også en vei ut av krisen. Budskapet er tydelig: Det er fortsatt ikke for sent, men det betinger at vi handler NÅ, med en politikk som gir mest mulig klimagevinst.

Selv om vi står overfor vår tids største utfordring, klarer vi også å håndtere den - med skarpt politisk fokus. Det er ingen tvil om at de nødvendige samfunnsendringene for en reell grønn omstilling, vil være krevende. Sånn er det med all krisehåndtering. I motsetning til Frp og Fpu, mener MDG imidlertid at Norge har kompetansen, ressursene og mulighetene for å kunne omstille oss. Vi har med andre ord, troa på at Norge og nordmenn er omstillingsdyktige og blant de beste på å håndtere kriser.

Det som skiller MDG fra andre parti er at vi ikke snakker om klima-, natur- og miljøtiltak som et nødvendig onde. Tvert imot snakker vi konsekvent om at det både er en nødvendighet men også et utrolig positivt mulighetsrom for oss. Ikke minst ser vi at en grønn omstilling er nettopp det distriktene trenger.

Finnmark er det fylket der folk bor tettest på og av naturen. Det er våre fornybare ressurser som vil kunne skape verdier og sysselsetting i fremtiden. Det forutsetter imidlertid at vi ivaretar naturen og høster av den på en bærekraftig måte. MDG godtar ikke det oppkonstruerte skillet mellom miljø og vern på den ene siden, og utvikling og verdiskapning på den andre. Dette narrativet har Torgersens parti og de andre fossilpartiene lenge ønsket å la forplante blant innbyggerne. Heldigvis ser vi at innbyggerne ikke kjøper det..

I hele sommer har vi istedenfor møtt folk fra mange ulike bransjer i hele Finnmark. De har uten unntak gitt uttrykk for at verdiene godt kan, og må, skapes innenfor naturens tåleevner. I motsetning til Torgersen, ser de at gode miljø- og klimatiltak har en positiv effekt også på deres egen lønnsomhet, og de ser også sammenhengene mellom god naturforvaltning og effektene det vil ha for deres livsgrunnlag. Det er rett og slett dårlig butikk å drepe økosystemene i havet enten ved økt forurensning, forsøpling eller økte temperaturer, når det er havet som vi i stor grad skal leve av.

Frp kan godt være partiet som går på valg på tvangssammenslåinger, lakrisstenger, Segway og fri ATV- og snøskuterkjøring i barmark om de tror at det er til Finnmarks beste. Så skal MDG sørge for en grønn distriktspolitikk som sikrer investeringskapital for grønn teknologi som skaper verdier og sysselsetting gjennom sirkulærøkonomiske løsninger både for hav og land.