(Nordlys)

Husbanken har hovedkontor i Drammen og regionskontorer over hele landet. Avdelingsleder Eldar Hovda har ansatte i blant annet Bergen og Hammerfest.

– Vi kommuniserer allerede digitalt via Skype for business, det vil si at vi har møter over nett med video til alle involverte, sier Hovda til dt.no.

Denne dagen sitter han på jobb i Drammen og er i kontakt med en av sine ansatte – som ønsker å være anonym – for å fortelle Drammens Tidende om erfaringene med digital sykmelding.

To tastetrykk

– Jeg fikk tekstmelding på mobilen før jeg hadde reist meg fra stolen hos fastlegen, og med to tastetrykk hadde jeg levert sykmeldingen, sier den ansatte.

Via en lenke i tekstmeldingen ble han koblet opp via Altinn til Nav. Her logget han seg inn med Bank ID eller tilsvarende, tastet «Ja» for at han var ansatt i Husbanken og «Ja» på at Eldar Hovda var hans overordnede.

– Dette er meget enkelt, og like enkelt var det også å søke om sykepenger, sier han.

Eldar Hovda kan gå inn på sin side hos nav.no for å få oversikt over alle sykmeldinger blant de ansatte han har ansvaret for.

– Dette er en meget rask og enkel ordning. Det er like enkelt å logge seg inn som å logge seg på nettbanken, sier han.

Slipper papirmøllen

Den største fordelen er at både Husbanken og Nav sparer mye tid og mye papir. Før gikk det mye arbeid bare med å fylle ut sykemeldingsskjemaer, loggføre disse på rett plass og sørge for at kvitteringer kom dit de skulle.

Hensikten med å gjøre sykemeldingene digitale er å gjøre det enklere for den sykmeldte, som slipper å sende skjemaer i posten eller møte opp på jobben mens hun eller han er sykmeldt.

– Erfaringer fra pilotvirksomheter er at digital sykefraværsoppfølging frigjør tid og ressurser fra det som i dag brukes til manuelle rutiner, sier Nav-direktør i Buskerud, Elisabeth Holen.

Saken fortsetter under faktaboksen

Riktig utbetaling til riktig tid

En av pilotvirksomhetene har vært nettopp Husbanken. Der kan Berit Wilhelmsen, avdelingsdirektør økonomi og HR service fortelle om gode erfaringer. Automatiseringen av sykmeldingene gjør at Husbanken får alle sykemeldinger inn i systemet til riktig tid og at de er à jour med refusjonene. Riktig utbetaling skjer til riktig tid og det er slutt på korrigeringer.

Eldar Hovda i Husbanken ser at det kan være en sperre at folk må logge seg inn med ID-brikke eller Bank ID, men det gjøres for å ta hensyn til sikkerhet og personvern.

– Om ikke lenge kan det komme enklere måter å logge seg inn på. iPhone X har for eksempel ansiktsgjenkjenning, og det er en innlogging som er ti ganger sikrere enn fingeravtrykk. Slik biometrisk gjenkjenning må først bli godkjent, men det vil jo gjøre denne prosessen enda enklere, sier han.