Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleierforbundet har forkastet resultatet etter lønnsforhandlingene med KS

Et tydelig signal fra sykepleierne om den kritiske sykepleiermangelen vi står framfor.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Befolkningens helsetjenester avhenger av sykepleierkompetanse. Dette er en kompetanse som i årene framover kommer til å bli mer og mer mangelvare.

Nyhetsbildet i Troms og Finnmark har de siste dagene fortalt om et helsehus i Tromsø som må legge ned en avdeling på grunn av sykepleiermangel, og fra Nesseby sendes det bekymringsmelding til Fylkesmannen.

Samtidig har det aldri vært så synlig som i dette året, hvilken kritisk funksjon sykepleiere har i samfunnet.

Det er fullt forståelig at sykepleierne i KS har stemt nei til det tilbudet som lå i lønnsoppgjøret. I år hadde de forventet noe annet. Nå går NSF til mekling, og hvis det ikke blir enighet er streik neste alternativ.

LES OGSÅ: Sykepleiere i Finnmark er misfornøyd med lønnsoppgjøret: – Det kan bli streik

Vi ser at frontfagsmodellen i liten grad er egnet til å løse den alvorlige sykepleiermangelen. Her er det nødvendig at sentrale myndigheter setter inn tiltak. Kommunene trenger hjelp til å beholde sine sykepleiere, og samtidig rekruttere flere. Lønn er det virkemiddelet som er sterkest for å heve attraktiviteten til et yrke, og det er et virkemiddel kommunene må ha hjelp til.

Rådmenn sitter i disse dager og setter sammen budsjett i kommunene, et budsjett som krever innsparing, og ikke økning i antall stillinger. Kommunalt selvstyre står sterkt, men regjeringen har også et ansvar for å legge til rette for at kommunene klarer å opprettholde lovpålagte kompetansekrav.

1 av 5 sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene etter endt utdanning. I tillegg er gjennomsnittlig avgangsalder 57 år. Hvis man samtidig legger til at bare halvparten av alle stillingene er 100 prosent stillinger, så er det helt klart et bilde på et yrke der arbeidsvilkårene er tøffe.

Tall fra både KS, NAV og SSB viser at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på. Det burde være rom for, også i frontfagsmodellen, å prioritere en gruppe som det er så utfordrende å beholde i arbeidslivet. Sykepleiere må ha arbeidsvilkår som er til å leve med.

Leder av Rådet for sykepleieetikk, Mildrid Haugrønning Søndbø skrev nylig at «Verdens beste yrke blir for tungt når budsjettkravene utfordrer både faglighet og verdighet. Følgene blir en uetisk praksis ingen vil ha, men det blir resultatet.»

Sykepleiere ønsker ikke uetisk praksis. Selv under streik er vårt fremste mål å ivareta liv og helse til pasientene.

Sykepleierne ivaretar befolkningens behov for helsehjelp hele døgnet, nå må myndighetene ta sitt ansvar så vi kan fortsette med det!

Kommentarer til denne saken