– Når vi blir ett fylke, så er det naturlig å gjøre noe positivt for pasientene. Da vil et forsterket tilbud i Alta kunne forbedre akuttilbudet og fødetilbudet for mange, betraktelig.

Det sier Trine Noodt (V) og mener at å legge Finnmarkssykehuset under UNN åpner for å se på pasientgrunnlaget i fylkene på nytt. Et lokalsykehus i Alta vil få et pasientgrunnlag på nesten 34.000, ifølge hennes beregninger. Da er tre kommuner i Nord-Troms – som i dag sokner til UNN, og Alta-regionen med Alta, Kautokeino og Loppa tatt med i regnskapet.

LES OGSÅ: Regjeringen vil legge Finnmarkssykehuset under UNN: – Det er talentløst og et slag i trynet!

Dette står det i regjeringsplattformen:

«Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

– Det som er i forslaget er at man får en annen måte å organisere sykehusstrukturen på. I dette bildet vil det være naturlig å se på muligheten av å bygge opp et sykehus med akutte tjenester og fødeavdeling i Alta fordi du da når u til betraktelig flere pasienter enn med dagens planlagte struktur. Fra før har UNN sykehuset i Harstad og i Narvik lagt under sin ledelse. Hos de to sykehusene er pasientgrunnlagene omtrent de samme som det Alta vil få dersom det blir utviklet, sier Noodt

– Med regionreformen forsvinner jo fylkesgrensa, og vi må tegne sykehuskartet på nytt, sier politikeren.

Ifølge Trine Noodts egne beregninger, som hun tok med seg i en debatt i Alta for halvannet år siden, hadde Hammerfest sykehus da et pasientgrunnlag på cirka 48.200 pasienter. Uten Alta-regionen, har hun beregnet et pasientgrunnlag på 24.000 pasienter. I beregningen vises det også til at Narvik og Harstad har et pasientgrunnlag på henholdsvis 27.000 og 35.500.

LES OGSÅ: Yvonne (40) ble kritisk hjertesyk på venninnetur i New York: – Jeg ante ikke om jeg ville skrive meg fra hus og hjem, dersom jeg signerte

– Er det pasientgrunnlag nok da i Troms og Finnmark til seks sykehus?

– Ja, det er det. Universitetssykehuset i Tromsø er jo lokalsykehus for de i Nord-Troms. Flere av disse vil få en betraktelig kortere vei dersom funksjonene blir lagt til Alta, sier Noodt.

– Hvordan vil en utbygging i Alta påvirke sykehuset i Hammerfest?

– Det vil jo selvfølgelig få konsekvenser for pasientgrunnlaget i Hammerfest, med det vil fortsatt være grunnlag for et sykehus. Nå er det vedtatt et byggeprosjekt i Hammerfest ut ifra andre forutsetninger, så når forutsetningene endrer seg, så må man se på dimensjoneringa og slikt på nytt, sier Venstre-politikeren.

Videre sier hun at det nå helseministerens oppgave å følge opp bestemmelsene fra regjeringen.