Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjemsplasser koster for mye?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. Men hvordan er det å bli gammel når en ikke klarer å bo hjemme? Kommunen vil sikkert vise til hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Folk skal bo hjemme. For det er billigere enn en sykehjemsplass. Men hva hvis den gamle ønsker noe annet?

Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antall timer med hjemmehjelp, slik at den enkelte bruker i samarbeid med hjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. Det er viktig at det er samme person som kommer hver gang, og at den enkelte selv trives med den hjemmehjelperen som kommer. Men et sted går det en grense. Gamle skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid.

Jeg blir opprørt når jeg hører om gamle som ikke får sykehjemsplass. Det skjer mange steder, også i Sør Varanger! Det er ikke nok plasser.

I noen kommuner er det for mange sykehjemsplasser. Nylig kom Sykehjems-etaten med en gledelig nyhet til de gamle i Oslo. Styrkingen av eldreomsorgen gjør at flere eldre bor livet ut i eget hjem. Det er derfor over 60 ledige sykehjemsplasser. Og det vil sikkert bli flere. Det er derfor behov for å avvikle sykehjemsplasser som ikke er i bruk. Derfor har Oslo kommune besluttet å gradvis avvikle driften på Ammerud-hjemmet når kontrakten utløper 31.12.2021.

Jeg har gjennom et langt presteliv møtt mange sykehjemsbeboere, også i Kirkenes. De fleste har det godt på hjemmene og kunne ikke klart seg i egen bolig. Jeg unner flere å få en god alderdom på sykehjem. Derfor vil jeg oppfordre alles om søker og får avslag om å stå frem! For terskelen er satt for høyt! Og kommunen har annet å bruke penger på!

En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Og hva sier politikerne om eldreomsorgen i sin kommune? Det kan være interessant å vite det før vi stemmer i september!

Kommentarer til denne saken