På vegne av navnekomiteen, skrev tidligere komitémedlem Jens Pedersen nylig et debattinnlegg om Finnmarkens artikkel fra 18. juli om steds, gate-/veinavnene på Ekkerøy.

Vi takker for engasjementet og ønsker å presisere hvorfor vi ikke kontaktet det navngitte medlemmet Pedersen refererer til i den gjeldende saken. Arthur Kristoffersen sa i saken at han ikke følte seg hørt i navnesaken når han sto opp imot professor Einar Niemi. Vi anså ikke dette som et angrep på verken Niemi, hans professorat eller hans kompetanse. Vi så på det som et uttrykk for frustrasjon over at ens stemme ikke ble hørt fordi man selv ikke hadde samme formelle kvalifikasjon som en historiker og professor.

Vi har bedt den tidligere navnekomiteen om å stille til sak, og håper vi kan plukke opp tråden etter sommeren.