(Nordlys): En foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon for lufttransport etter Barentsburg-ulykka 26. oktober ble offentliggjort 1. desember. Rapporten er en underveis-rapport - uten konklusjoner eller sikkerhetsmessige anbefalinger.

Den gir likevel et bilde på hva som skjedde da åtte mennesker, tre forskere og fem besetningsmedlemmer, omkom i ulykka. De var om bord i det russiske Mi-8 helikopteret som ble operert av et russisk selskap på vegne av det statlige russiske gruveselskapet Trust Arktikugol, da det gikk ned utenfor Barentsburg.

Foreløpige analyser fra taleregistratoren viser at ingen om bord mistenkte noen tekniske feil i forkant av ulykka.

Ingen nødmedlinger

Vraket ble funnet på 209 meters dyp, i en posisjon 1,2 NM (2,2 km) nordøst for Heerodden. I rapporten offentliggjøres bildet som miniubåten Munin tok av vraket da det gjorde søk på havbunnen.

Klokka var 13:08 da helikopteret styrtet. Bare to minutter før hadde crewet kontakt med Longyearbyen flystasjon. Ifølge rapporten var det en normal konversasjon mellom flybasen og crewet, før heliktoperet byttet kanal til hjemmehørende base.

På dette tidspunktet var helikopteret fem nautiske mil fra hjemmebasen.

Deretter forsvant alle spor etter helikopteret, og en stortstilt redningsaksjon ble igangsatt. Da vraket ble lokalisert, gikk man over fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne.

Bare en omkommet er funnet.

Ingen nødmeldinger forut for ulykka

I vraket lokaliserte man blant annet taleregistratoren fra cockpit, flydataregistratoren (den sorte boksen), som var skadet, og GPS-enheter. I disse enhetene har man funnet enkelte svar på hva som skjedde, ifølge rapporten. Data har blitt analysert i Russland.

Foreløpige analyser fra taleregistratoren viser at ingen om bord mistenkte noen tekniske feil i forkant av ulykka. Dette må etterforskes videre før man konkluderer, heter det i rapporten, men skader på helikopteret traff vannoverflaten horisontalt med helikopterhalen lavt.

«Preliminary analysis of the cockpit voice recorder indicates that the crew apparently did not identify any technical abnormalities before the helicopter impacted the sea. This is to be further investigated before any conclusions are drawn. Damage to the helicopter indicates that it struck the water. The Accident Investigation Board Norway Page 6 relatively flat with the tail low. It is reason to believe that all persons on board evacuated the helicopter before it sunk.»

Helikopteret hadde verken overlevelsesflåter eller flyteelementer, men var utstyrt med redningsvester. Ingen av redningsvestene ble tatt på av de om bord.

Ingen overlevelsesdrakter ble heller tatt i bruk, men alt tyder på at de som var om bord evakuerte helikopteret.

Havarikommisjonen påpeker at dette må undersøkes videre.