Den tidligere styrelederen og direktøren i gruveselskapet Store Norske på Svalbard, Robert Hermansen, er med i en gruppe som enten ønsker å kjøpe stedet Svea, eller leie bygningsmasse og gruveutstyret. I gruppen er også investorer som allerede er engasjert i Svalbard, blant annet entreprenørbedriften Leonhard Nilsen og sønner (LNS), skriver Klassekampen.

– Inne i fjellet ligger det kull klar for å bli tatt ut. Enorme summer er brukt til forberedelser. Gruva kan bli lønnsom svært raskt, sier Hermansen til avisen. Han er skuffet over at bare Senterpartiet på Stortinget stemte mot å starte rivingen av gruveanlegget. Han mener riving vil gjøre det umulig å komme i gang igjen.

Uaktuelt å selge

I Næringsdepartementet avvises initiativet kontant. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier det ikke er aktuelt å legge til rette for bruk av Svea til annen aktivitet når oppryddingen er gjennomført.

Det er heller ikke aktuelt å selge grunneiendom eller infrastruktur, med mindre det er snakk om infrastruktur som kan flyttes og selges og det fremstår som forretningsmessig, sier han.

Vedtatt nedlagt

Regjeringen besluttet tidligere i høst at gruvene skal stenges og all infrastruktur bygges ned. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen bevilget 141 millioner kroner. Kostnaden er beregnet til 700 millioner de neste fire årene.

I et brev til næringskomiteen på Stortinget skriver imidlertid næringsminister Monica Mæland (H) at Store Norske har beregnet kostnadene til 1,4 milliarder. Departementet vil komme tilbake til endringer i bevilgningsbehovet i revidert nasjonalbudsjett for 2018, skrev Svalbardposten i slutten av november.

(©NTB)