Velferdssamfunnet i Norge har blitt til gjennom reformer hvor vi har gjennomført store løft og endringer i fellesskap. Mens høyresida de siste årene har prioritert å gi skattelette til de aller rikeste mener SV at nå har tiden kommet for å gjennomføre en virkelig økonomisk omfordeling hvor vi skaper et mer rettferdig samfunn. SV vil derfor styrke fellesskolen og gjøre SFO gratis i hele landet. Vi setter barn og unge foran laksemilliardærer!

Å styrke fellesskolen er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtiden. SV mener en slik styrking kan skje gjennom tre viktige reformer.

For det første trenger vi flere lærere i skolen. Vi trenger en massiv satsing på å rekruttere og beholde flere lærere. Dette er viktig for barna. Vi gjorde et løft på området da SV var med og kjempet frem lærernormen i 2016.

Normen hjelper oss dessverre ikke nok i dagens situasjon hvor antallet kvalifiserte lærere ikke strekker til. For å få flere kvalifiserte lærere i Finnmark må vi ta et større ansvar for å utdanne flere finnmarkinger til å bli lærere. SV vil derfor styrke det desentraliserte utdanningstilbudet slik at det blir enklere og mer tilgjengelig for folk i Finnmark å utdanne seg som blant annet læreryrket.

For det andre må skoledagen bli mer praktisk og variert. Her ligger det et enormt potensial å se skolefritidsordningen som en del av ungenes helhetlige skoledag. Gratis SFO gjør skolen til en sterkere fellesskapsarena hvor nye yrkesgrupper kan trekkes inn i skolen. Gratis SFO til alle barn er også en velferdsreform.

En familie med et barn i SFO sparer i gjennomsnitt 13.036 kroner i året med gratis SFO. Det er sosial utjevning i praksis. Gratis SFO gir mulighet til mer fysisk aktivitet, mer tid til praktisk læring og gratis og sunn skolemat til alle barn. Vi har hatt nok hjemmeskole på en stund. Det er på høy tid å erstatte de tradisjonelle hjemmeleksene med øving på skolen og på SFO.

For det tredje må vi ha mer tillit og mindre måling i skolen. Målstyringen av skolen, utstrakt bruk av testing og andre mål og rapporteringssystemer, er avleggs og må erstattes med tillitsbasert styring som gir lærerne mulighet til å forme arbeidsdag og undervisning til det beste for elevene.

SV setter barn og unge først, og vi mener at alle elever fortjener en mer variert skoledag. Dette har blitt enda tydeligere etter snart halvannet år med korona. Vi må bygge opp en skole med nok lærere som har tid til å følge opp hvert enkelt barn slik at alle barn kan få den få den oppfølgingen de har behov for.