SV og videregående utdanning i Finnmark

SV har vært med å legge føringer og tatt initiativ til den store forbedringen og utviklingen i videregående skole, skriver Johnny Ingebrigtsen (SV).

SV har vært med å legge føringer og tatt initiativ til den store forbedringen og utviklingen i videregående skole, skriver Johnny Ingebrigtsen (SV). Foto:

Av
DEL

MeningerUnder valgkamp er det alltid noen som stikker seg fram og vil ta æren for alt som er gjort rett og gått bra. Sannhetsgehalten i slikt er noen ganger like uren som redeligheten. Politiske gode vedtak er som regel resultat av samarbeid.

SV har i Finnmark Fylkesting hatt Fylkesordfører/Fylkesvaraordfører i perioden 2003–2007. I perioden 2007–2019 har SV hatt Fylkesråd/hovedutvalgsleder for videregående utdanning.

Høyre åpnet valgkampen i Oslo med at Statsministeren sa at Finnmark må slå seg sammen med Troms for å få bedre resultat i videregående skole. Vi har landets største økning i gjennomført og bestått, med ca. 14 %, på 7 år. Landssnittet er ca. 6 % og Oslo ligger på ca. 3 % forbedring. kunnskapsministeren sa at elever som begynner i skolen i Finnmark blir dårligere å lese enn elever som begynner i skole i Oslo. I norsk hovedfag, har elever i Oslo karakteren 3,6. I Finnmark 3,5.

Disse forbedringer, sammen med flere gode politiske vedtak og arbeid fra alle som jobber i videregående skole, har SV tatt politisk initiativ til.

* Det var Kirsti Saxi, SV som kom med ideen at FFK skulle bevilge penger til gratis skole PC, som ble vedtatt.

* Det var Knut Mortensen SV som fikk til en øket satsing på å bekjempe frafallet i videregående skole og for å få flere lærlinger. Vi fikk statlige midler til forskning, som hjalp oss i arbeidet, da Bård Vegar Solhjell var statsråd.

* Det var Lisbeth Isaksen SV som fikk staten til å betale mesteparten av våre uoverkommelige store reise utgifter for våre lærere som vi ville ha på kurs, for kvalitetsheving.

* Det var SV som la inn argumentasjon og avgjørende momenter for å få et flertall, både for investeringen i skippssimulatoren og opplæringsfartøy ved Nordkapp vgs.

* Det var SV som satte i gang den langvarige prosessen for å få etablert den nasjonale sjømatlinje ved Vardø vgs.

* Det var SV som fik startet arbeidet for å få en undervisningskonsesjon for oppdrett, og få den etablert i tilknytning til. Nordkapp vgs. Fylkestinget og de andre nivå var ikke med i beslutningsprosessen før etter etablering, når fordeling av inntekter skulle bestemmes.

* Det var SV som tok initiativ til å stoppe sammenslåing av nord Varanger vgs., Vardø, Tana og Vadsø vgs.

* Det var SV som kom med ideen om månedskort for våre reisende elever.

* Det var SV som i juni klekket ut muligheten og ideen til å finansiere utbygging av det omtalte sjørettede anlegget ved Nordkapp vgs. Etter at SV hadde fått prosjektet justert noe ned til realistisk gjennomførbar størrelse og innhold. Vi foreslo å bruke, øremerke de 2 mill. kr som skolen får årlig for undervisningskonsesjonen. Et lån på 45 mill., vil koste ca. 2,5 mill. det første året i 2021. Alt var klart for å sendes ut på anbud i september. Forslaget fikk bare tilslutning fra SV og V. Nå er planene sendt til det nye Troms og Finnmark Fylkesting, med en henstilling om å jobbe det inn i den nye økonomi planen 2020–2024. Altså ganske usikkert, i kampen om alle andre gode planer.

SV har vært med å legge føringer og tatt initiativ til den store forbedringen og utviklingen i videregående skole. Som fylkesråd over 5 år, med nær og intern kunnskap om hva som har hendt, reagerer jeg kraftig på at noen prøver å stikke seg fram og ta æren for noe de i starten ikke har leet en finger for. Nevnte eksempler og alt annet som er gjort og vedtatt, er et resultat av samarbeid, som de fleste partier har sluttet seg til. Politikk og en politikers største oppgave, er å spille på lag med hele folket, organisasjoner og næringslivet. Det er også å få gjennomført ordninger i samfunnet på et grunnlag av bredt samarbeid og allianser.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags