Susanne og mannen stiftet eget selskap for å skape henne egen jobb

Har vært ansatt i et selskap som er medeier i flere andre siden 2019.