Særlig har Finnmark utfordring med å kunne tilby et videregående utdanningstilbud til ungdommer bosatt i kystkommunene. Her er LOSA løsningen!

LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) er en velutviklet og veletablert utdanningsmodell for desentralisert videregående opplæring med vel 20 års drift. Modellen er enestående i sitt slag, da den sikrer at ungdom i mange mindre kommuner kan vente med å flytte fra sin hjemkommune med ett eller flere år.

Opplæringsmodellen gir hjemkommunen mulighet til å rekruttere sine ungdommer tilbake til arbeidsplasser i deres kommune mens de tar videregående utdanning. LOSA bidrar til at flere ungdommer ikke trenger å flytte fra de små kommunene for å fullføre videregående opplæring, og det bidrar til styrking av rekruttering til lokalt næringsliv i fylket.

LOSA administreres og ledes av Nordkapp videregående skole, som også er den eneste videregående skolen med maritime linjer i Finnmark. En fremtidig vekst innen fiskeri og havbruk krever tilgang på kompetent arbeidskraft på disse områdene. Det er et godt utviklet samarbeid mellom lokalt og regionalt næringsliv og Nordkapp videregående skole, og skolen bidrar til rekruttering til næringslivet i fylket.

Finnmark Senterparti mener LOSA-modellen må utvikles videre, og på den måten bidra til styrking av bosetting og rekruttering av arbeidskraft til alle kommunene i Finnmark. Senterpartiet vil jobbe for å utvikle desentraliserte og fleksible utdanningstilbud tilpasset behovet til ungdommene i Finnmark.