Men mange finnmarkinger dro til Tromsø eller Oslo etc. i stedet. Disse har kostet Finnmarkssykehuset 104 millioner. Politisk er det galskap å la «kundene bestemme» når Finnmarkssykehuset må bygge og rigge seg til for å kunne ta imot alle finnmarkinger.

Alle vi finnmarkinger påvirker økonomien til Finnmarkssykehuset. Det er trist å se at vi svikter Finnmarkssykehuset.

Ikke til private leger

Tallene i årsregnskapet for de siste tre årene, viser at Finnmarkssykehusets kostnader til «kjøp av tjenester somatikk» har økt. I 2018 brukte de 82,6 millioner på dette. I fjor brukte de hele 87 millioner.

Noen mener at det er naturlig at folk velger seg bort fordi private helsetjenester er bedre. Men utgiftene til «kjøp av tjenester fra private» har gått ned. Det er utgiftene til «kjøp av tjenester fra andre offentlige helseforetak» som har gått opp. Om jeg forstår tallene rett, så ser det altså ut til at det er flere finnmarkinger som heller drar andre byer for ta behandling ved andre offentlige sykehus.

Sjekker folk kvaliteten før de velger?

Hvorfor velger folk å dra til andre sykehus? Kvaliteten på helsetjenestene måles på landsbasis. Resultatene kommer i tykke rapporter som ikke gjengis i aviser. Så hvordan vet du for eksempel om sykehuset i Harstad er bedre enn sykehuset i Kirkenes på akkurat den øreundersøkelsen du skal ha?

Finnmarkssykehuset har gode resultater på mange kvalitetsskalaer. Vi har flinke folk på sykehusene våre. Der er flinke operasjonsleger og mange andre som tar doktorgrader.

Bedre innen rus og psykiatri

Finnmarkssykehusets kostnader for innkjøp innen områdene rus og psykiatri går ned. Det ble kjøpt slike tjenester for 28,8 millioner for tre år siden. I fjor var det gått ned til 17,8 millioner. På dette området har det vel også vært gjort en ryddejobb med å få slutt på de store summene som gikk til private behandlere på grunn av fristbrudd.**

Hvis noen lurer på min habilitet så vil jeg få presisere at jeg sitter i brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset. Vi skal være bindeledd mellom brukere og ledelsen på Finnmarkssykehuset, og ivareta pasientenes interesser.

Støtt opp om Finnmarkssykehuset

Jeg tror det er mange i Finnmark som er enige med meg om at vi må støtte opp om de sykehusene vi har i Finnmark. Det er artig med en tromsøtur innimellom. Men det blir ikke noe artig om vi skal være nødt til å reise til Tromsø hver gang vi skal til en øre-nese-halsspesialist eller en sjekk av hvordan det går etter en kneoperasjon.

Men det er det som kan bli resultatet hvis du og jeg ikke velger Finnmarkssykehuset.